Orahovica, 03.05.2023.

Nakon završene svečane sjednice Dana grada Orahovice, bivši Predsjednik  Republike Hrvatske Stjepan Mesić je na poziv prof. dr. Aleksandra Včev, dekana Fakulteta za zdravstvo i dentalnu medicinu obišao prostorije Centra za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti. Centar se još uvijek oprema, a samo radi dentalna medicina gdje stanovnici grada i okolnih sela imaju besplatnu uslugu. U ovom centru će omogućiti nezbrinutim, neosiguranim osobama i onima u potrebi besplatno dentalno liječenje. Naravno, taj dio je idealan prostor za edukaciju naših budućih orahovačkih studenata dentalne medicine - kaže Včev.  Nakon otvaranja Centra, slijedi izgradnja bolnice s 80 ležajeva za sve bolesnike.