13.12.2006.

Govor predsjednika Mesića na proslavi Dana Velike Gorice

 

Poštovani gospodine Gradonačelniče,

Poštovana Predsjednice Gradskog vijeća,

Poštovani članovi Gradskog vijeća i Poglavarstva,

Uvaženi gosti i uzvanici, dame i gospodo

 

Dopustite mi na početku da izrazim zadovoljstvo što danas mogu biti nazočan ovoj svečanoj akademiji u povodu Dana Grada i blagdana Svete Lucije, zaštitnice Turopolja.

Dan Grada Velike Gorice pada u vrijeme potkraj godine, kada redovito činimo različite bilance i ističemo planove za sljedeću godinu. Velikogoričani su i tijekom ove godine bez sumnje ostvarili napredak na mnogi  područjima javnog života. Oni koji u Veliku Goricu ne dolaze svakodnevno još više mogu uočiti značajke promjena i razvoja.

Međutim sasvim je jasno da taj razvoj zahtijeva i brze, ali dobro promišljene poteze na brojene izazove koji se pritom nameću. Velik dio tih izazova pada na vas kao na najodgovornije za Grad, ali neki od njih svakako proizlaze i iz karakteristika sustava lokalne i regionalne i samouprave u našoj državi.

Pri tome mislim na činjenicu da je Hrvatska jedna od najcentraliziranijih država u Europi. Premda je to odavno uočeno, još se nije dovoljno učinilo da se izmjenama u sustavu finaciranja općina, gradova i županija olakša njihov položaj kako bi jedinice lokalne samouprave mogle financirati brojne obveze koje su im dane u nadležnost.

U vezi s nastojanjima da se taj položaj poboljša valja poduprijeti odluku Vlade da se financijskom preraspodjelom povećaju prihodi općina i gradova, iako je to donekle umanjilo prihodovnu stavku grada Zagreba.

No to je samo početak procesa u kojemu treba ustrajati radi ravnomjernijeg razvoja svih područja u Hrvatskoj, što je iznimno važno zbog više razloga, a osobito s obzirom na negativne demografske trendove na mnogim područjima.

Velika Gorica ima posebno značenje i položaj ne samo kao važan grad u sklopu Zagrebačke županije i kao vrata Zagreba nego kao na svoj način i vrata Hrvatske. Budući da je zračna luka na gradskom području, to je vrlo važna činjenica za razvoj Velike Gorice.

Obnovljena zračna luka Pleso potrebna nam je što prije jer već sada valja misliti na vrijeme kada će Hrvatska postati članica Europske Unije. To će nesumnjivo povećati zrakoplovni promet. Jednako tako, prometno i gospodarsko stanje Velike Gorice znatno će se izmijeniti izgradnjom autoceste Sisak-Zagreb.

Uz ostalo, oba projekta pokazuju koliko su Velika Gorica i Zagreb međusobno upućeni na suradnju i rješavanje pitanja od zajedničkog interesa. Tu se stoga od vas traži otvorenost za suradnju sa zagrebačkim i državnim vlastima, ali i jasna vizija o tome kako na što bolji način iskoristiti prednosti geoprometnog položaja grada, ne samo na korist svojih građana nego i cijeloga Turopolja.

Da biste postigli sve ono što ste programom razvoja predvidjeli i ispunili ulogu koji građani od vas očekuju, važno je da u bitnim pitanjima postoji suglasje između svih političkih čimbenika u Gradu.

Često ističem da je političko nadmetanje i nadmudrivanje razumljivo u vrijeme predizborne kampanje, ali nakon izbora od svih se sudionika u političkom životu traži odgovornost prema građanima i zajednička zauzetost za javne interese odnosno opće dobro.

To ne isključuje konstruktivnu kritiku i konkurenciju ideja i programa, ali se uvijek pri tome traži da opći interes bude ispred stranačkoga. Hrvatsko se društvo više od sto godina razvijalo u okolnostima nerazvijene ili suspendirane demokracije.

Nedostatak solidne demokratske tradicije i političke kulture ne može se ispraviti u relativno kratkom vremenu od 1990. do danas, u kojem smo također imali Domovinski rat, čije su posljedice otežale normalan demokratski razvoj društva. Zbog svega toga demokracija se u Hrvatskoj, kako na državnoj tako i na lokanim razinama, nije razvila u punoj mjeri.

Uz probleme koji taj razvoj i danas prate, građani su posebno osjetljivi na korupciju. To je element koji se posebno prati kao kriterij našega napretka prema budućem članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Moramo priznati da je kod nas korumpiranost još relativno visoka, o čemu govore relevantna istraživanja. No, pomaka nabolje ima, prije svega u porastu svijesti o zloćudnosti toga fenomena.

Uz ostalo, vrlo je važno što više suzbijati korupciju u političkoj sferi jer ona omogućuje ili čak potiče korupciju na drugim područjima. Zakon o financiranju političkih stranaka svakako će znatno pomoći da se u području političkog života korupcija umanji, ali to je tek prvi korak u postupku smanjivanja političke, a onda i svake druge korupcije na najmanju moguću mjeru.

Želim ovo svoje obraćanje zaključiti optimističkim pogledom u budućnosti. Pri tome ne polazim od pukih želja, nego od postignutih uspjeha. Velika Gorica ima odličnu razvojnu perspektivu već samim tim što je u mogućnosti iskoristiti svoj vrlo povoljan geoprometni položaj.

S približavanjem hrvatskoga članstva u Europskoj Uniji i NATO-u te budućim punopravnim članstvom ove će se mogućnosti još povećati. Vjerujem da ćete zajedničkim radom postići željene dobrobiti za građane Velike Gorice i cijeli velikogorički kraj. Čestitam vam Dana Grada i blagdan Svete Lucije, zaštitnice Turopolja, a posebne čestitke upućujem svima koji će danas primiti nagrade Grada.

Hvala!