17.07.2009.

Izjava predsjednika Mesića na prisezi predsjednika Vrhovnog suda

 

Gospođe i gospodo,
Dužnosnici Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske,
Predstavnici sudbene vlasti,
Cijenjeni gosti svečane prisege izabranog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

Čestitam predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske g. Branku Hrvatinu na ponovnom izboru i želim uspjeh u obavljanju odgovorne dužnosti koju mu danas ovim činom svečane prisege povjeravamo, u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.
Temeljno načelo suvremene demokratske vlasti je načelo podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku uz poseban naglasak na neovisnost sudstava od utjecaja izvršne vlasti. Stoga čvrsto poštivanje neovisnosti sudstva od utjecaja izvršne vlasti, uz izgradnju načela pravne države i vladavine prava, mora biti ideja vodilja za djelovanje svih nas nositelja javnih odgovornosti.
Danas, kad Hrvatska na mnogim poljima društvenog života već primjenjuje europske standarde, posebno je važna uspostava vladavine prava. U tome procesu, Vrhovni sud ima naročito značajnu ulogu. Najveći dio problema u kojima je danas hrvatsko društvo, posljedica je činjenica da pravna država nije djelovala onako kako je trebala.
Načela prava i slobode neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi ili društvenom položaju – temeljna su načela slobode, utvrđena Ustavom. Njihova provedba u praktičnom životu je misija koju pred građanima ispunjavate prije svih Vi-suci, državni odvjetnici i ostali segmenti sudbene vlasti.
Vrhovni sud je vrhovna instanca sudbene vlasti i zato je posebna odgovornost na sucima Vrhovnog suda Republike Hrvatske i na njenom predsjedniku. Vaša je odgovornost ispunjavati dužnost časno i pošteno, slijedeći jedino Ustav i zakone Republike Hrvatske, ali u svakom trenutku i načela pravde i humanosti, te vlastitu savjest.
Republika Hrvatska danas je članica NATO-a i na pragu je Europske unije, što su važni koraci u njenoj međunarodnoj afirmaciji. Time je Republika Hrvatska preuzela i daljnje međunarodne obveze, među kojima važno mjesto zauzima reforma pravosuđa.
U tom sklopu pred Vama je posao prilagodbe naše sudske prakse najsuvremenijim saznanjima pravne znanosti i sudske prakse zemalja Europske unije. Uvjeren sam da ćete ispuniti složene zadaće koje se pred Vama postavljaju.

Gospođe i gospodo,
Gospodine Hrvatin,

U prethodnom mandatu Vi ste časno i odgovorno obavili povjerenu Vam dužnost. Uvjeren sam da će te i u predstojećem mandatu, kao njegov predsjednik, uspješno voditi Vrhovni sud na dobrobit Republike Hrvatske i svih njezinih građana!