Čakovec, 26.05.2021.

Bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, dana 26.05.2021., boraviti će na poziv
Međimurske županije u Čakovcu gdje će obići novoobnovljenu fortifikaciju Starog grada
Zrinski. Projekt je vrijedan 45 milijuna kuna koje promovira kulturnu baštinu Međimurja.
Projekt je završen u godini kada se obilježava 350. Obljetnica junačke pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana.