Albanija, Tirana, 29.03.2019.

Bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, boravit će u Albaniji, Tirana od 29.-
31.03.2019. gdje će sudjelovati na Balkanskoj konferenciji vođa koju organiziraju
Univerzalna mirovna federacija i Forum parlamentaraca za mir. Međunarodna udruga
parlamentaraca za mir (IAPP) je projekt Opće mirovne federacije, pokrenut od 2016. u
mnogim zemljama, počevši od Parlamenta Južne Koreje, američkog Senata na Capitol Hillu,
Parlamenta Velike Britanije i drugih gradova širom svijeta. Dana 23. rujna 2017. godine,
IAPP je otvoren na razini Balkana u zgradi Parlamenta Kosova, a 25. studenog 2017. otvoren
je u Tirani, u Albaniji. Svrha konferencije je osvrnuti se na trenutnu situaciju u regiji i
predstaviti ambicioznu viziju održivog razvoja i uključivo suradnje za budućnost.
Predsjednik Mesić će održati govor na temu: "Dobro upravljanje i održivi mir na Balkanu:
Izazovi integracije i nužnost suradnje". Bivši hrvatski Predsjednik će se u sastati s
predsjednikom Albanije, bivšim predsjednicima Albanije, Kosova, Makedonije te drugim
visokim državnim dužnosnicima.