Dubrovnik, 16.10.2022.

U organizaciji udruge NALED u Dubrovniku će se održati regionalna konferenciju - COREDays od 16.-18.10.2022g. Cilj konferencije je dijalog sa donosiocima odluka na lokalnom inacionalnom nivou o prioritetnim reformama poslovnog ambijenta u regiji, uz osvrt na dobreprakse koje se razmjenjuju kroz Regionalnu mrežu za poslovno okruženje poput izdavanjaelektronskih dozvola, inspekcijskog nadzora i formalizacije sezonskog rada u turizmu idrugim oblastima. Predsjednik Mesić će biti govornik na samom otvaranju konferencije gdjeće podijeliti svoju viziju budućnosti regije zapadnog Balkana te u daljnjem djelukonferencije razgovarati o EU perspektivi i jačanju odnosa ekonomija u regiji.