Tirana, 28.11.2018.

Bivši albanski predsjednik Sali Berisha  je istog dana u svom uredu primio bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, usredotočujući se na njihov govor o projektu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za Veliku Srbiju. Berisha said this is an old project already, started from the time of the late Serbian President Slobodan Milosevic. Za novinare Berisha je rekao da je to već stari projekt koji je započeo od vremena pokojnog predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. “I met one of the most prominent friends of the Albanian Nation, the former President of Croatia, Stipe Mesic, for whom I might say he's not only a great Croatian but also a great Albanian”, Berisha told media reporters. "Upoznao sam jednog od najistaknutijih prijatelja albanskog naroda, bivšeg predsjednika Hrvatske Stipe Mesića, za kojeg bih rekao da nije samo veliki hrvatski, već i veliki albanski. “We talked the situation in the region, particularly about Vucic's efforts for the creation of the Greater Serbia and his declarations in northern Kosovo that Serbia will become greater. "Mi govorimo o situaciji u regiji, posebno o Vučićevim nastojanjima za stvaranjem Velike Srbije i njegovim izjavama na sjevernom Kosovu da će Srbija postati veća. President Mesic and I had a full understanding on the issues we talked about”. Predsjednik Mesić i ja imali smo puno razumijevanje o pitanjima o kojima smo razgovarali. "

G. Mesic said the Greater Serbia project will never become reality. Mesić je kazao kako projekt Velike Srbije nikada neće postati stvarnost. “It's a special pleasure for me anytime I visit Albania and meet President Berisha. "Poseban je užitak kad god posjetim Albaniju i upoznam se s predsjednikom Berishom. He has always defended his country's interests and has never been against others. Uvijek je branio interese svoje zemlje i nikad nije bio protiv drugih. Kosovo is independent and has its own institutions. Kosovo je neovisno i ima svoje vlastite institucije. I believe nothing will happen in Serbia to make possible the wishes of Milosevic and Tito. Vjerujem da se u Srbiji ništa neće dogoditi da bi se omogućile želje Miloševića i Tita. Milosevic's policy brought the Yugoslavian wars. Miloševićeva politika donijela je jugoslavenske ratove. 100 thousand martyrs gave their lives in the last war and it was all Milosevic's fault. 100 tisuća mučenika davalo je svoje živote u posljednjem ratu i to je bilo sve Miloševićeva krivnja. It would be a disaster should they go on with Milosevic's policy today”, Mesic said. Bilo bi to katastrofa ako bi nastavili s Miloševićevom politikom danas ", rekao je Mesić.