01.05.2007. - Okučani

Govor predsjednika Mesića na 12. obljetnici vojno-redarstvene akcije Bljesak

 

Časnici, dočasnici i vojnici,

Sudionici operacije Bljesak,

Uvaženi predstavnici tijela državne vlasti,

Dragi građani Okučana,

Gospođe i gospodo!

 

Danas, točno prije dvanaest godina u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak hrvatske vojne i policijske snage munjevitom su akcijom oslobodile Okučane i do tada okupirani dio Zapadne Slavonije. Hrvatskim snagama trebalo je svega nekoliko sati da razbiju snage protivnika i oslobode ovo veliko područje.

Govoreći o vojnom značenju operacije Bljesak, na prvom mjestu treba istaknuti činjenicu da se radilo o izvrsno pripremljenoj i provedenoj vojno-redarstvenoj operaciji. Postignutim rezultatima ova operacija je s jedne strane omogućila oslobađanje velikog dijela do tada okupiranog teritorija Republike Hrvatske.

S druge strane stvorila je povoljne uvjete za pripremu operacije Oluja i oslobađanje preostalih okupiranih područja Republike Hrvatske.

Premda su u inozemstvu prije početka Bljeska postojale sumnje u sposobnost Hrvatske vojske za postizanjem brze pobjede, munjevito napredovanje i brzi slom protivničkih snaga najbolje su pobili takva predviđanja.

U kombinaciji izvrsne uvježbanosti, naraslih borbenih sposobnosti, postizanja strateškog iznenađenja, hrvatske snage su u najkraćem mogućem vremenu postigle zadani cilj.

Uspjeh u pripremi i izvođenju operacije Bljesak bio je rezultat odlučnosti Republike Hrvatske da upostavi državno-pravni poredak na cjelokupnom teritoriju. Tadašnje međunarodne okolnosti za to su bivale sve povoljnije.

U vojnom smislu operacija Bljesak je provedena po svim pravilima ratovanja poštujući međunarodne konvencije. Zbog toga treba odati priznanje svima onima koju su je planirali i koji su u tome časno sudjelovali.

Međutim, i u ovoj prigodi ne treba zaboraviti da je nakon završetka vojnog dijela operacije Bljesak dijelom zakazala pravna država. Zbog toga su se na žalost dogodili i zločini. No, to su bili ekscesi neodgovornih pojedinaca koje treba ne samo moralno osuditi, nego i sudski procesuirati.

Zbog čistoće Domovinskog rata i pravedne borbe koju smo vodili, moramo individualizirati krivnju za počinjene zločine i procesuirati odgovorne. Povijest nas uči da to moramo učiniti zbog generacija koje dolaze i koje se trebaju ponosti time što smo učinili braneći i stvarajući Republiku Hrvatsku.

Danas su na području koje je oslobođeno u operaciji ”Bljesak” u velikoj mjeri sanirane posljedice rata. U završnoj fazi je proces obnove i povratka izbjeglica. Izgradili smo demokratske institucije koje svim građanima jamče sigurnost i ravnopravnost. Sve to nas je legitimiralo kao demokratsku državu koja prihvaća europske standarde i čvrsto je usmjerena prema Europskoj uniji i NATO savezu.

S naše strane bit će, vjerujem, sve učinjeno da za članstvo u Europskoj Uniji budemo spremni do 2009. godine. Često ističem, pa ću i sada ponoviti: Europska Unija nije cilj sam po sebi – ona je sredstvo za postizanje veće sigurnosti, stabilnosti i razvoja europskih zemalja, pa tako i Hrvatske. U njoj svaki narod može ostvarivati i sačuvati svoje posebnosti, pa to može i hrvatski narod. Naglašavam međutim da je važno da u Europsku Uniju uđemo pripremljeni i zaštitimo nacionalne interese.

O tome moramo više razgovarati nego do sada, a veliku ulogu u tome imaju ne samo državne institucije, nego i naši građani. Ponavljam, naši građani jer oni najbolje znaju ono što je za njihov život najvrednije.

Drugi naš međunarodni cilj je NATO savez. O tome se tek u posljednje vrijeme u našoj javnosti počelo argumentirano raspravljati. Ovom prigodom želim naglasiti tri razloga koja nas usmjeravaju premo NATO-savezu.

Prvi je dakako vojno-sigurnosni razlog u sklopu predvidive prijetnje globalnog terorizma, a uz to imamo i još ne do kraja sređene političko-sigurnosne prilike na jugoistoku Europe. Kratko rečeno, naše članstvo u NATO-savezu povećat će našu sigurnost pred prijetnjama tih nestabilnosti.

Drugi razlog našega pristupanja NATO-savezu jest politički. NATO je naime vojno-politički savez, kojemu je, uz ostalo, zadaća štititi vrijednosti koje smo prihvatili kao temeljne oslonce svoga razvoja: demokraciju, mir, ljudska prava i pravnu državu.

Treći je razlog gospodarski. NATO-savez je, kao što je poznato, velik investitor, i našim pristupom otvorile bi se nove mogućnosti ulaganja u hrvatsko gospodarstvo, i to ne samo u vojni sektor.

Približavanje NATO savezu pored demokratskih reformi, omogućile su i pobjedničke Oružane snage Republike Hrvatske u operaciji Bljesak, koje su danas uspješno transformirane i prilagođene NATO standardima.

Dozvolite mi da na kraju i ovdje ponovim poruku koju nam često upućuju europski državnici. Za Hrvatsku nije pitanje da li treba ući u Europsku Uniju i NATO, nego to treba učiniti što prije, ispunivši potrebne uvjete.

Hvala!