01.05.2008. - Okučani

Govor predsjednika Mesića na 13. obljetnici "Bljeska"

 

Časnici, dočasnici, vojnici i policajci

Sudionici operacije Bljesak,

Uvaženi predstavnici tijela državne vlasti,

Dragi građani Okučana,

Branitelji,

Gospođe i gospodo!

 

Danas, obilježavamo 13. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak kojom su hrvatske vojne i policijske snage oslobodile Okučane i do tada okupirani dio Zapadne Slavonije. Prisjećamo se vremena od prije trinaest godina kada je hrvatskim snagama uključenim u ovu akciju trebalo svega nekoliko sati da razbiju snage protivnika i oslobode ovo veliko i strateški značajno područje.

Govoreći o vojnom značenju operacije Bljesak, treba istaknuti činjenicu da se radilo o izvrsno pripremljenoj i provedenoj vojno-redarstvenoj operaciji. Time su bili stvoreni i povoljni uvjeti za pripremu i provođenje operacije Oluja te oslobađanje svih do tada okupiranih područja.
Republika Hrvatska je bila žrtva agresije i pokušaja otimanja teritorija s ciljem realizacije projekta Velike Srbije. U tim, najtežim ratnim uvjetima smo stvarali naše oružane snage i uspjeli smo zaustaviti agresiju i osloboditi naš teritorij.
Osim naših vojnih, razvili smo diplomatske i političke kapacitete temeljem kojih smo u potpunosti ostvarili suverenitet nad cijelim teritorijem Republike Hrvatske. Pri tome mislim na uspješnu realizaciju mirne reintegracije istočne Slavonije u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i završetak mirovne misije UN-a na Prevlaci.
Kao što je poznato, Republika Hrvatska je bila korisnik međunarodne pomoći tijekom rata koja se ostvarivala kroz humanitarnu pomoć te kroz mirovne operacije. Kao korisnici te pomoći uvidjeli smo kakav značaj imaju međunarodne organizacije u stvaranju mira. Stoga smo i naš poslijeratni razvoj usmjerili prema stvaranju preduvjeta za ravnopravno sudjelovanje u izgradnji međunarodne sigurnosti i mira.
Danas možemo reći kako smo jedna od najaktivnijih članica UN-a u međunarodnim mirovnim misijama. Ta naša nastojanja prepoznata su kod mnogih država koje su nam zato i dale podršku za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti. Naša orijentacija prema aktivnom sudjelovanju u međunarodnoj pomoći ojačana je i odlukom o pripremi za članstvo u NATO savezu.
O tome ću danas, kada obilježavamo ovu veliku pobjedu iz Domovinskog rata, reći i nešto više. Kroz proces partnerstva i kasnije Akcijskog plana za članstvo Republika Hrvatska je izgradila značajne kapacitete za sudjelovanje u mirovnim misijama, ali i ojačala svoj međunarodni položaj kao država spremna na pomoć drugima.
Pozivnica u NATO veliko je priznanje Republici Hrvatskoj i njezinoj konzistentnoj vanjskoj politici koja je prepoznata od svih članica. Članstvo u NATO-u za Republiku Hrvatsku značajan je iskorak u jačanju njezina međunarodnog položaja i jačanju njezine sigurnosti. NATO je organizacija koja je najviše pridonijela zaustavljanju nasilja u ovoj regiji i izgradnji stabilnosti.
Naše članstvo, kao i članstvo Albanije, te u budućnosti drugih država u regiji koje to žele,  dodatno će ojačati stabilnost i eliminirati sve pokušaje revizija granica, odnosno nasilja koje bi imalo za cilj osvajanje tuđeg teritorija.
Pored toga, NATO je danas organizacija koja svojim kapacitetima može u vrlo kratkom vremenu reagirati na sve potrebe izgradnje međunarodnog mira ili pružanja humanitarne pomoći u sklopu misija UN-a.
Moramo znati kako se priroda međunarodnih misija promijenila, te kako danas NATO predstavlja organizaciju koja može ponuditi puni spektar potrebnog međunarodnog djelovanja. Vrijeme mirovnih misija koje su imale za cilj samo razdvajanje zaraćenih strana je prošlo.
Danas u mirovnim misijama treba, osim zaustavljanja ratova i nasilja, pomoći u izgradnji unutarnjeg poretka i sposobnosti za samostalnu brigu o razvoju. Prema tome, potrebno je puno više različitih sposobnosti u mirovnim misijama da bi se postigao mir i gradila stabilnost.
A to nije moguće bez zajedničkog djelovanja u međunarodnoj zajednici. To je još jedan od razloga zašto se Republika Hrvatska opredijelila za NATO. Dakle, za organizaciju koja je danas najspremnija u svijetu i Europi sudjelovati u različitim mirovnim misijama s ciljem izgradnje mira i stabilnosti.  
Proces pridruživanja Savezu i priprema za punopravno članstvo  pozitivno je utjecao i na transformaciju naših Oružanih snaga.

Rezultati su vidljivi - Oružane snage su brojčano smanjene, reorganizirane i od početka ove godine profesionalizirane. Kupnjom borbenih oklopnih vozila Patria i nabavom novih transportnih helikoptera započeo je proces njihove tehnološke modernizacije, a proces modernizacije nastavit će se kupnjom novih brodova za potrebe Obalne straže i HRM-a, novih zrakoplova, te drugim programima. Međutim, za članstvo u NATO-u uz ispunjavanje zahtjeva na području obrambenog sektora potrebno je ispuniti i niz drugih uvjeta. NATO nije samo vojni već i politički savez. NATO se temelji na prihvaćanju zajedničkih vrijednosti od strane članica Saveza - demokratskog političkog poretka, tržišne ekonomije, poštivanja i zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda.
Niti jedna potencijalna članica, bez obzira na izvrsne rezultate postignute u transformaciji njezine oružane sile, ne može postati članica Saveza ukoliko nije prihvatila ove temeljne vrijednosti. 
Stoga je skoro članstvo u Savezu ujedno i dokaz dosadašnjeg uspjeha političke i ekonomske tranzicije u Republici Hrvatskoj, započete njezinim osamostaljenjem 1991. godine. Hrvatski ulazak u članstvo Saveza bit će još jedna potvrda da Republika Hrvatska prihvaća i provodi ove zajedničke vrijednosti na kojima se temelji ne samo NATO, već i EU.

Iako dobro napredujemo na europskom putu, posao još nije završen. Očekuje nas da završimo reformu pravosuđa i javne uprave, da pokrenemo gospodarstvo i iskorjenimo organizirani kriminal i korupciju, koji sve više pogađaju naše građane.
Ako je glavni izvor materijalnih i duhovnih dobara i društvenoga napretka čovjek, onda treba raditi na tome da pošteni rad bude poželjan, cijenjen i pravedno nagrađen. Na drugoj strani organizirani kriminal i korupcija ili pojednostavljeno rečeno pljačka uz prisustvo vlasti trebaju biti iskorijenjeni.

Dakle, naše predstojeće članstvo u NATO je jedan od koraka koje Republika Hrvatska poduzima na putu razvoja i jačanja vlastite sigurnosti, suradnje sa zemljama regije, te u pronalaženju odgovora na nove sigurnosne izazove i prijetnje na početku 21. stoljeća na području Europe, ali i u njezinom susjedstvu.
Još jednom odajem počast svima koji su sudjelovali u akciji Bljesak koja je bila uvod u oslobađanje zemlje i najava akcije Oluja posebno onima koji su svoj život položili na oltar Domovine.
Hvala!