03.05.2004. - Zagreb

Govor predsjednika Mesića na Danu poduzetnika 2004

Poštovane gospođe i gospodo!
Zadovoljstvo mi je obratiti vam se prigodom «Dana poduzetnika», skupa kojeg svake godine organizira Hrvatska udruga poslodavaca.
Danas se ovaj skup privrednika održava u kontekstu priznanja kojeg je Hrvatska dobila od Europske unije.
Pozitivnim i neuvjetovanim «avisom» od EU smo dobili potvrdu da smo zemlja čiji su demokratski i ekonomski standardi na takvoj razini da može započeti pregovore o pristupu u punopravno članstvo EU.
Vrlo često sam govorio «Europa je naša sudbina»!
Europska unija ocijenila je hrvatsko gospodarstvo kao «učinkovito tržišno gospodarstvo», koje mora provesti reforme, kako bi moglo odgovoriti na konkurentske pritiske unutar EU. Srednjoročne reforme morale bi otkloniti određene slabosti, ali i povećati međunarodnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
Prema mišljenju EU, na gospodarskom području Hrvatska mora poboljšati djelovanje tržišnih mehanizama, urediti zemljišne knjige, unaprijediti i ubrzati privatizaciju poduzeća, te restrukturirati poljoprivedu i brodograđevnu industriju.
Također, reforme poreznog i socijalnog sustava, te državne uprave nisu završene, a određeni sektori gospodarstva bi mogli imati poteškoće prilikom uključivanja u unutrašnje tržište EU, jer neka poduzeća ne bi mogla izdržati konkurentske pritiske iz EU.
Nakon pozitivnog «avisa», za Hrvatsku je posebno važna «strategija konvergencije», strategija gospodarskog približavanja Europskoj uniji. Ovom prigodom želim iznijeti vlastite poglede na ključne ciljeve «politike konvergencije» hrvatskog gospodarstva privredama EU.
Ključni izazovi Hrvatske su rješavanje problema nezaposlenosti i očuvanja eksterne ravnoteže privrede!
Nezaposlenost svojim opsegom od 19 posto «aktivnog stanovništva» i oko 60 posto «mlade generacije», odražava težinu ukupne situacije.
S druge strane, stopa zaposlenosti “stanovništva radne dobi” iznosi svega 52 posto!
Naš cilj mora postati povećanje ovog udjela na oko 65 posto!
Razvojna politika primarno mora djelovati na smanjivanje nezaposlenosti ! Naročito je važno ubrzati zapošljavanje mladih i obrazovanih.
Ukratko, puna zaposlenost u uvjetima ekonomske stabilnosti: to je ključni pravac razvitka Hrvatske, za koji se zalažem, kao predsjednik Republike Hrvatske!
Dosadašnji model gospodarskog i socijalnog razvitka, bio je zasnovan na domaćoj potrošnji i javnim investicijama.
Novi model razvitka koji će Hrvatsku gospodarski približiti EU – mora biti utemeljen na ekspanziji izvoza i privatnim investicijama u proizvodnim sektorima gospodarstva.
Takav razvojni model morao bi osigurati dugoročno održive stope rasta BDP-a iznad 5 posto godišnje.
Moramo postati zemlja izvoznog, a ne uvoznog gospodarstva.
Moramo razvijati proizvodnju, a ne potrošnju.
Ekonomski rast mora poticati otvaranje novih radnih mjesta.
Želimo postati zemlja jednakih šansi za sve u uvjetima slobodne konkurencije, ali i zemlja solidarnosti i socijalne pravde.
Držim da je ključ za preokret svih negativnih trendova u hrvatskom gospodarstvu u snažnom povećanju izvoza roba, i to po dinamici bržoj od rasta BDP-a!
To znači da je potrebna obnova međunarodne konkurentnosti ukupnog gospodarstva.
Povećanje izvoza, posebno robnog izvoza - zbog deficita platne bilance, ali i globalizacije – mora postati trajni zadatak za naše gospodarstvenike, ali i za izvršnu i monetarnu vlast!
Ovom prigodom moram podsjetiti kako sam vrlo često iznosio potrebu osmišljavanja nove «industrijske politike» i «izvozne strategije», u skladu sa standardima i preporukama Europske unije.
Hrvatska udruga poslodavaca već se dulje vrijeme zalaže za afirmaciju izvozne orijentacije hrvatskog gospodarstva.
Očekujem da Vlada zajedno sa vama, vrsnim hrvatskim gospodarstvenicima, predloži konkretne mjere poticanja izvoza i obnove industrijske proizvodnje.
Naposljetku, posebno je važno u hrvatsku razvojnu politiku uklopiti i načela ravnomjernije distribucije dohotka i imovine, te borbe protiv siromaštva.
Poštovane gospođe i gospodo!
Prioriteti hrvatske razvojne politike, u prvoj fazi bili su smanjivanje inflacije i obnova ekonomskog rasta.
To smo uspješno ostvarili!
U drugoj fazi, gospodarske «konvergencije» - kada se moramo ekonomski približiti EU - potrebno je povećati međunarodnu konkurentnost i održati ekonomsku stabilnost.
Pri tome, pozitivne efekte nove razvojne politike moraju ravnomjerno osjetiti svi hrvatski građani!
Samo na takvom «socijalno pravednom» i «socijalno osjetljivom» modelu razvitka moguće je graditi široki društveni konsenzus za promjene u Hrvatskoj!
Samo na takvom, europskom «socijalno – ekonomskom modelu» Hrvatska može ostvariti europske standarde i postati punopravnom članicom EU.
U sklopu približavanja Hrvatske Europskoj uniji, moramo odgovoriti na ključne izazove, a to su: pokretanje brzog ekonomskog rasta; poticanje izvoza i proizvodnje; otvaranje novih radnih mjesta; socijalna pravednost ! To su stvarni prioriteti hrvatske politike, čije ispunjenje od nas očekuju hrvatski građani! To je politika za koju se zalažem!
Međutim, njihova uspješna realizacija nije moguća bez vas, hrvatskih gospodarstvenika.
Vaša misija je da aktivno sudjelujete u rješavanju razvojnih problema Hrvatske.
Naposljetku, želim čestitati Hrvatskoj udruzi poslodavaca na uspješnoj organizaciji ovog skupa i na dosadašnjem radu u zastupanju interesa hrvatskih gospodarstvenika!
Dozvolite da «Dan poduzetnika 2004. godine» proglasim otvorenim!
Hvala lijepa!