03.11.2006. - Koprivnica

Govor predsjednika Mesića na svečanosti obilježavanja Dana Koprivnice

 

Poštovani gospodine Gradonačelniče,

Poštovani članovi Gradskog vijeća i Poglavarstva

Dragi gosti i uzvanici,

Dame i gospodo,

 

Dopustite mi prije svega da vam svima na početku čestitam Dan grada Koprivnice! Ujedno želim zahvaliti na pozivu da budem nazočan ovoj svečanoj skupštini, koja se održava u povodu 650. obljetnice stjecanja naslova Slobodnog kraljevskog grada.

Velika je ovo i važna obljetnica. Premda se Koprivnica spominje prije, stjecanje povlastice da se zove slobodnim kraljevskim gradom označilo je novu veliku stranicu u vašoj povijesti. Značenje grada bilo je od tada sve veće, osobito u stoljećima ratova s Osmanlijama, kada je Koprivnica stekla veliku stratešku važnost u obrani Hrvatske.

Uz vojno značenje raslo je i gospodarsko, pa se u Koprivnici razvijaju brojni obrti, koji su udarili temelj mnogim privrednim djelatnostima koje obilježavaju Grad i u naše vrijeme. S vremenom, osobito od druge polovice 19. st. Grad postaje i sve važnije prometno središte, cestovno i željezničko.
To je pogodovalo da se u Koprivnici početkom 20. stoljeća razvije proces industrijalizacije. Tako se nakon II. svjetskog rata u njoj razvio naš prehrambeni div Podravka - ime poznato i izvan naših granica. Uz ime Podravke vezano je ne manje slavno ime Vegete. Sretni smo što njezinoj izumiteljici danas možemo zahvaliti na nesebičnosti kojom je Podravki ustupila pronalazak što je postao jedan od najpoznatijih hrvatskih brendova. To je primjer na koji se i danas možemo ugledati.

Uz ostalo, razvoj Podravke značio je mnogo i za poljoprivredni i opći razvoj ovog kraja. Uz nju je vezano mnogo tisuća sudbina podravskih ljudi kroz više desetljeća pa nije čudo što je Podravka na svoj način postala sinonim Koprivnice i Podravine. No želim istaknuti da ovdje jednako uspješno razvijaju farmaceutska, tekstilna, drvna i druge privredene grane. Sve to omogućuje Koprivnici snažan razvoj. Dodamo li tome da je Koprivnica jako središte kulture i sporta, onda je jasno zašto Koprivnicu možemo smatrati motorom napretka cijele Podravine.

To je vrlo važno naglasiti zbog dvaju razloga. Prvi je vezan za našu razvojnu strategiju, a drugi, povezan s prvim, jest naše buduće članstvo u Europskoj Uniji

Republika Hrvatska ovih se i sljedećih godina mora ubrzano razvijati želi li nadoknaditi zaostatak prema razvijenim zemljama uzrokovan agresijom odnosno ratom i manjkavom, djelomice kriminalnom privatizacijom. To prije svega znači doći do stope rasta od 5 posto godišnje.
U sklopu toga nastojanja vrlo je važno razviti održivu strategiju razvoja Hrvatske. Smatram da je u tome smislu od osobite važnosti proces decentralizacije, odnosno jačanje regionalnog razvoja Hrvatske. Želimo li naime poticati ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske, što uključuje i demografsku sastavnicu, onda je iznimno važno omogućiti da se gradovi veličine Koprivnice razviju kao regionalna odnosno županijska središta.
Takvi gradovi prirodno na sebe vežu okolna naselja, a jednako tako upućeni su na međusobnu suradnju.

Kao što sam rekao, to je pitanje najuže vezano za naše buduće članstvo u Europskoj Uniji. S naše strane bit će, vjerujem, sve učinjeno da za članstvo budemo spremni do 2009. godine. No mi ne smijemo robovati datumima, već se moramo razvijati tako da neovisno o tome budemo privredno konkurentni razvijenim članicama Unije. A to ćemo biti samo ako iskoristimo svoje usporedne prednosti, ako na ispravan način vrednujemo i iskoristimo svoje potencijale.

Hrvatska je zemlja iznimnih mogućnosti, pa tako i Koprivnica ima brojne prednosti za brz i uspješan razvoj: dobar zemljopisno-prometni smještaj, razvijenost brojnih privrednih grana, poduzetničku tradiciju, razvijenu suradnju s inozemnim partnerima. Zato je i zaniteresiranost stranih ulagača za ulaganja sve veća. Dakako, strani je kapital prvo ušao na ona područja gdje može najbrže izvući dobit, prije svega u financijski sektor. No sada vidimo sve veću zaintersiranost za ulaganja u turizam, u industriju, pa i u poljoprivredu. To nam u cjelini otvara nove mogućnosti, koje Koprivnica već iskorištava i može ih još bolje iskoristiti.

Stoga nema sumnje da Koprivnica i ovaj dio Podravine mogu u zanimanju stranih privatnih ulagača, ali i hrvatskog kapitala, uz udjel koji će sa svoje strane dati i država, naći znatnu korist u smislu zapošljavanja, privrednog rasta ne samo na razini nego i iznad hrvatskog prosjeka, kao i u  komunalnom i prometnom razvoju. Također nema sumnje da će to dobri gospodari kao što su Koprivničanci i Podravci znati iskoristiti kao što su to znali i kroz povijest za dobro Grada i cijele Podravine.

Uloga politike u svemu tome više je nego jasna: političke stranke i političari tu su da taj razvoj omoguće i potiču za dobro svih građana. Vjerodostojna politika samo je ona politika koja se vodi interesom zajednice u kojem participira svaki građanin, a uloga demokracije jest da omogući zdravo političko natjecanje radi nalaženja najboljih rješenja da se to postigne.

Poštovane Koprivničanke i Koprivničanci, vi danas o 650. obljetnici od primitka naslova slobodnoga kraljevskoga grada možete s pravom biti ponosni na svoju povijest i s nadom i optimizmom gledati u budućnost.  Danas dakako Koprivnica nije više slobodni kraljevski grad, ali jest - može se parafrazirati - slobodni hrvatski i europski grad – grad bogate tradicije i kulture. Ta kulturna i svekolika duhovna baština utvrđuje vas u vašem nacionalnom i zavičajnom identitetu. Iznimno je važno u današnjem globaliziranom svijetu sačuvati ga i razvijati. To je u svijetu važna pretpostavka po kojoj bivamo prepoznati i cijenjeni.

Na kraju, želim vam još jedanput srdačno svima čestitati veliki jubilej, uz želju da Koprivnica bude i dalje sinonim uspjeha i napretka.
Hvala!