05.02.2008.

Govor predsjednika Mesića na Konferenciji o inovativnim lijekovima

 

Poštovane gospođe i gospodo,
Uvaženi sudionici konferencije,

Prije svega, dopustite mi na početku da se zahvalim na pozivu koji ste mi uputili da sudjelujem na Konferenciji o inovativnosti, koja se po prvi puta održava u Republici Hrvatskoj.
Veliki odaziv, kao i sudjelovanje brojnih uglednih stručnjaka iz područja farmaceutike iz Hrvatske i inozemstva, potvrđuje važnost teme kojom se bavi ova konferencija.
Vjerujem da će današnja rasprava, uz druge aktivnost Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova, pokazati važnost dostupnosti najnovijih inovativnih lijekova i ostalih medicinskih proizvoda svim građanima kako bi se poboljšala kvaliteta života i zdravlja u našoj državi.
Danas, vama ovdje okupljenima, nije potrebno posebno isticati važnost zdravlja ljudi, međutim, reći ću nekoliko riječ o značaju inovacija u farmaceutskoj industriji i gospodarstvu općenito.
Inovacije u medicini izravno utječu na povećanje kvalitete života stanovnika te doprinose razvoju zdravstva i zdravlja svih građana.
Svi građani imaju pravo na inovativne lijekove kao i na informacije iz područja istraživanja i razvoja lijekova i medicinskih proizvoda. To također znači da inovativni lijekovi građanima trebaju biti dostupni u isto vrijeme i po najpovoljnijim uvjetima.
Ekonomski i cjelokupni napredak društva danas je određen zdravljem pojedinca i kvalitetom zdravstvene skrbi društva. Ta spoznaja čini ulaganje u zdravlje ekonomski opravdanim. Troškovi zdravstva trebaju se shvatiti kao investicija u budućnost koja osigurava visoke ekonomske društvene povrate, stoga moramo podići svijest o važnosti inovacija za ukupan razvoj cijelog društva.
Kao buduća članica Europske unije, Hrvatska želi surađivati u tako važnim područjima gospodarstva, kao što je poticanje inovacija. Ulaganja u obrazovanje i znanost, „istraživanje i razvoj“, te inovacije; sve su to temeljne pretpostavke za povećavanje naše međunarodne konkurentnosti; za brži razvitak gospodarstva i uklapanje Hrvatske u globalno tržište.
Strategija ekonomskog razvoja na osnovi investicija u obrazovanje, „istraživanje i razvoj“ prihvatljiva je i poželjna za Hrvatsku. Takvu orijentaciju mogu samo podržati.
I Lisabonska strategija Europske unije temelji se na povećanim ulaganjima u istraživanja i razvoj, odnosno na povećavanju međunarodne konkurentnosti nacionalnih gospodarstava kroz jačanje inovativnih procesa u ekonomijama.
Danas je ulaganje u istraživanje i razvoj jedno od glavnih područja djelovanja unutar zemalja Europske unije, a Hrvatska je dio toga zahvaljujući centru izvrsnosti kao što je ova Udruga.
Posebno pozdravljam stručnjake iz zemalja Europske unije koji su svojim dolaskom dali podršku Hrvatskoj udruzi inovativnih proizvođača lijekova. Uključivanjem hrvatske udruge u Europsku udrugu inovativnih proizvođača lijekova, doprinosite procesu približavanja Europskoj uniji, a povezivanjem sa zdravstvenom administracijom pomažete usklađivanju zakonodavstva na području zdravstvene legislative.
Vjerujem da će vaša uloga u procesima približavanja Europskoj Uniji dobivati sve više na značaju. Na kraju, želim vam puno uspjeha u radu. Hvala lijepa !