06.10.2006.

Govor predsjednika Republike na obilježavanju 15. obljetnice osnivanja Glavnog stožera OS RH

 

Poštovani časnici, dočasnici, vojnici,

vojni službenici i namještenici,

poštovani uzvanici,

dame i gospodo,

uoči proslave Dana neovisnosti Republike Hrvatske, zadovoljstvo mi je i posebna čast s Vama obilježiti 15. godišnjicu osnutka  Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Iako je i prije njegovog formalnog ustrojavanja, Republika Hrvatska raspolagala organiziranim obrambenim snagama, Glavni je stožer udario temelj moderno ustrojenoj vojsci koja je na svojim leđima iznijela najveći teret Domovinskog rata.  

Još tijekom burnih ratnih godina, Glavni stožer je uspješno započeo i provodio obuku svojih postrojbi, ujedno izvršavajući zadaće očuvanja i oslobađanja hrvatskog nacionalnog teritorija, te izgradnje  Oružanih snaga spremnih i sposobnih odgovoriti svim budućim izazovima.

Siguran sam kako su upravo naše Oružane snage jedinstven primjer vojske koja je uz provođenje ratnih operacija u obrani i oslobađanju vlastitog teritorija ujedno stvarala sustav obuke i izobrazbe, te prilagođavala svoj ustroj i opremanje postrojbi potrebama i mogućnostima države.

U samo 15 godina postigli smo zavidne rezultate kojima, usprkos nekim kritičarima koji misle suprotno, moramo biti zadovoljni te na koje možemo biti ponosni. Jer nije mala stvar u tako kratkom razdoblju stvoriti snage koje  su izborile slobodu i neovisnost svoje države, razvile uspješan sustav obuke i školovanja, koje suvereno čuvaju svoj nacionalni teritorij te uspješno sudjeluju u međunarodnim operacijama očuvanja mira.  I to u samo 15 godina. 

Vodstvo Glavnog stožera, svih je ovih godina bilo suočeno s mnogim problemima koji su generirani prvenstveno iz raskoraka želja i potreba s jedne, te mogućnosti  države s druge strane.

Svjestan sam, uostalom kao i svi vi, kako je moderno opremljena i naoružana vojska, uz  uvjet dobre obučenosti i uvježbanosti, potreba i nužnost koju nameću suvremena sigurnosna kretanja u svijetu. Zadovoljan sam koracima koji su rezultirali skorim prihvatom novih višenamjenskih helikoptera, nadam se skorom ugovaranju nabave borbenih oklopnih vozila, te ukratko, ispunjenju svih projekata navedenih u Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga.  Ovaj dokument, koji je donio Hrvatski sabor,  temelj je daljnjeg razvoja našeg obrambenog sustava. Naša je zajednička obveza da se taj dokument poštuje i ispunjava u potpunosti.

No, moram naglasiti kako nisam u potpunosti zadovoljan tempom kojim se provode personalne reforme. Moramo biti svjesni da je briga za svakog pojedinca, jedini način kojim ćemo osigurati besprijekorno funkcioniranje obrambenog sustava. Čovjek ne može i ne smije biti karika koja nedostaje.

Ljudski potencijal bio je najdragocjeniji tijekom najtežih dana Domovinskog rata. To nikada ne smijemo zaboraviti. Na putu ostvarenja ciljeva predviđenih Dugoročnim planom razvoja, taj potencijal ne smijemo zanemariti.

Visoki časnici koji su obnašali najviše dužnosti u Glavnom stožeru tijekom proteklih 15 godina, znaju koliko je truda uloženo u stvaranje mreže kadrova koja nosi strukturu Oružanih snaga i osigurava kvalitetno ispunjenje svih zadaća. Ulaskom hrvatskog vojnika u prostor međunarodnih misija,  otvorila su se nova područja koja zahtijevaju posebnu skrb o obuci, opremljenosti i  karijerama sudionika mirovnih misija.

Ulaskom Republike Hrvatske u ciljane euro-atlantske integracije, ta će obaveza biti sve veća i izraženija. Drugim riječima, regrutiranje i zadržavanje perspektivnih, obrazovanih i osposobljenih  kadrova  u Oružanim snagama, zasigurno je  jedna od najvažnijih i najodgovornijih zadaća koja vam predstoji. Ministarstvo obrane, kao i drugi državni resori, moraju osigurati zakonske i financijske pretpostavke kako bi ovu zadaću i proveli u djelo.

Glavni stožer Oružanih snaga, osim ustrojbenih promjena, očekuju još mnoge  nove misije i zadaće pripreme i uporabe Oružanih snaga. Vjerujem kako ćete, uz adekvatnu potporu upravnog dijela Ministarstva obrane, i te zadaće provoditi jednako uspješno i odgovorno.

Želim da se s vašim radom i rezultatima ponose  svi bivši čelnici i djelatnici Glavnog stožera koji su dio svoje profesionalne karijere  ugradili u njegovo stvaranje i stasanje. Želim da  s vašim radom budu zadovoljni svi pripadnici Oružanih snaga, jer će to biti odraz korektnog i planski provođenog procesa upravljanja karijerama, te stvaranja optimalnih životnih i radnih uvjeta svakog pojedinca. U tome vam želim puno uspjeha, ustrajnosti i odlučnosti.

Hvala.