07.06.2003. - Split - porinuće tankera ALAN, Tankerske plovidbe Zadar

Govor predsjednika RH Stjepana Mesića prilikom porinuća broda

 

Poštovane gospođe i gospodo!

Izuzetna mi je čast prisustvovati ovako značajnom gospodarskom pothvatu. Danas prisustvujemo porinuću tankera ALAN, najvećem hrvatskom brodu.

Tanker je u klasi «suezmax» i ima nosivost od 166.300 tona. To je najveći hrvatski brod, ali i najveći brod izgrađen u hrvatskim brodogradilištima, konkretnije u Brodosplitu.

Izgradnja ovako modernog i tehnološki naprednog tankera vrijednog 52 milijuna dolara, pokazuje svu društvenu i ekonomsku opravdanost odluke da se zadrži i dalje razvija brodograđevna industrija u Hrvatskoj. Hrvatska brodogradnja ostvaruje godišnji izvoz između 500 do 600 milijuna dolara, odnosno oko 12 posto ukupnog izvoza iz Hrvatske. Osim toga, povratni mulitiplikativni učinak brodograÿevne industrije još je nekoliko puta veći. To je posebno važno za hrvatsko gospodarstvo.

Hrvatskoj brodogradnji država mora pomoći, ali i ona mora postati profitabilna djelatnost. Ne podržavam stavove onih u Hrvatskoj, koji govore da nam brodograđevna industrija ne treba. Stoga, smatram da Vlada hitno mora iznaći konkretna rješenja za konačnu sanaciju i daljnji razvitak pet škverova u državnom vlasništvu. Na ovom primjeru uspješne izgradnje domaćeg broda, u hrvatskom brodogradilištu, za hrvatskog brodara, koji je sasvim integriran na svjetskom tržištu, jasni su argumenti za takav pozitivan stav.

Uvijek je potrebno naglašavati kako je Hrvatska i Mediteranska zemlja. More, Jadransko more veliki je i jako važan prirodni resurs, kojeg moramo više koristiti. Zbog toga, smatram vrlo važnim da se formulira i provodi tzv. «pomorska strategija», odnosno «Jadranska strategija» razvitka hrvatskog gospodarstva.

Nema bržeg razvoja hrvatske ekonomije, bez bržeg razvoja svih komponenti nacionalnog gospodarstva vezanog uz pomorsku orijentaciju Hrvatske. To uključuje razvitak turizma, ali i razvitak brodograđevne industrije, pomorskog prometa, morskog ribarstva, eksploataciju podmorja, razvitak luka u priobalju, te obnovu naše trgovačke flote.

S druge strane, očuvanje okoliša - ekološka zaštita Jadrana - strateški je interes Hrvatske. Održivi razvitak uključuje brži ekonomski rast, uz očuvanje okoliša.

Zbog svega toga, zalagao sam se i dalje ću se zalagati za uspostavu efikasnog sustava ekološke zaštite Jadranskog mora. To se može postići na različite načine: proglašenjem tzv. «isključivog gospodarskog pojasa» u Jadranu; ili, uvođenjem tzv. «zone ekološke zaštite» (po uzoru na Francusku) ; ili, posebne «zaštićene ribarske zone» u odgovarajućem dijelu mora, izvan hrvatskih teritorijalnih voda, a u skladu sa međunarodnim standardima i novim principima Europske unije. Uvjeren sam da ćemo u tome imati potporu EU i njezinih članica, ali i susjednih nam zemalja. Sve zemlje koje imaju pristup Jadranskom moru imaju jednake obaveze u tome.

Tankerska plovidba iz Zadra izuzetno je važan čimbenik razvitka pomorske privrede Hrvatske. Pod utjecajem povoljne svjetske konjukture, zadarska Tankerska plovidba je - po kriteriju uspješnosti poslovanja – uvijek bila u vrhu hrvatskih kompanija. Međutim, zbog promjena u konjukturi na svjetskom tržištu, poslovanje Tankerske plovidbe mora se nastaviti na novim rješenjima. To nije lako.

Ukoliko Hrvatska želi pomoći vlastitim brodarima da zadrže međunarodnu konkurentnost, tada je potrebna i konkretna pomoć hrvatske države.

Restrukturiranje Tankerske plovidbe mora ići u pravcu izgradnje novih brodova ili preinake postojećih brodova, prema zahtjevima novih tehnologija i nemilosrdnog svjetskog tržišta. Jedan primjer: nakon havarije tankera «Prestige» - dvostruko dno i dvostruka oplata - temeljni su zahtjevi moderne tehnologije u tankerskoj plovidbi. Stari brodovi moraju se postupno zamijeniti ili modernizirati. Takvo restrukturiranje zahtijeva indirektnu financijsku potporu, u skladu sa politikom i praksom zemalja Europske unije. Morsko brodarstvo izvozno je orijentirana grana privredne djelatnosti. Tankerska plovdba svoje prihode ostvaruje isključivo izvozom svojih usluga, na međunarodnim tržištima. Bez poticanja izvoza roba i usluga, Hrvatska ne može ostvarivati brži ekonomski razvitak. Izvoz mora postati osnovna poluga ekonomskog razvitka Hrvatske.

Zbog toga, hrvatska država mora pronaći konkretne mehanizme financijske potpore zadarskoj Tankerskoj plovidbi, ali i svim drugim hrvatskim izvoznicima.

U tome imate moju punu političku podršku ! Kod hrvatske vlade zalagat ću se za iznalaženje takvih konkretnih rješenja, koja bi pomogla opstanku i razvitku ove važne privredne djelatnosti, ali i cjelokupne izvozne privrede Hrvatske.

Na kraju, želio bih pohvaliti napore naših inženjera brodogradnje i svih radnika i stručnjaka Brodosplita na uspješnoj izgradnji najvećeg hrvatskog broda.

Želio bih pohvaliti i upravu zadarske Tankerske plovidbe, a posebice gospodina Stanka Banića, predsjednika Uprave, na uspješnom vođenju kompanije i na hrabrosti i znanju da se upuste u ovako složeni poslovni poduhvat, u investiciju u dva nova moderna broda, čija je ukupna vrijednost preko 100 milijuna američkih dolara. Čestitam !

A, sada, dozvolite mi da obavim svečani čin davanja imena ovom brodu, prije njegovog porinuća u more:

« Brode, dajem Ti ime ALAN !«

 «Tebi, Tvojoj posadi i vlasnicima, želim puno uspjeha i mirno more ! «