09.07.2001. Zagreb, Hrvatska - godišnji sastanak ABA/CEELI

Govor predsjednika RH Stjepana Mesića na otvaranju sastanka Američke odvjetničke komore/Pravne inicijative za Srednju i Istočnu Europu

 

Gospođe i gospodo,

sudionici Godišnjeg sastanka Pravne inicijative za Srednju i Istočnu Europu Američke odvjetničke komore, cijenjeni gosti

posebno mi je zadovoljstvo otvoriti godišnji sastanak Vaše sekcije, odnosno Pravne inicijative za Srednju i Istočnu Europu, izraziti Vam dobrodošlicu u Republici Hrvatskoj i zaželjeti ugodan boravak u Zagrebu.

Suglasan sam u potpunosti s pretpostavkom kojom ste i osnovali Pravnu inicijativu za Srednju i Istočnu Europu, a to je kako se trajne političke i gospodarske reforme u zemljama koje su u tijeku tranzicije, ne mogu učinkovito provesti bez istodobne uspostave čvrstih pravnih temelja na kojima politički i gospodarski sustavi mogu demokratski djelovati.

Temeljno načelo suvremene demokratske vlasti je načelo podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku uz poseban naglasak na neovisnost sudstva od utjecaja izvršne vlasti te poštivanje demokratske procedure i pravnih normi.

Stoga čvrsto poštivanje načela pravne države i vladavine prava, mora biti ideja vodilja za djelovanje svih nas nositelja javnih odgovornosti.

Danas, kad se Hrvatska nalazi u ne uvijek laganom procesu brze demokratizacije, posebno je važna uspostava vladavine prava.

Načela prava i slobode neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi ili društvenom položaju – temeljna su načela slobode, utvrđena Ustavom Republike Hrvatske. Posvećenost ovim temeljnim načelima jest naša Ustavna obveza, ali i glavna misija u uspostavi vladavine prava i demokracije.

Republika Hrvatska nastala je, kao što znate, tijekom krvavog raspada bivše Jugoslavije u tijeku agresije, kojoj smo bili izloženi.

Hrvatska je imala višestoljetnu tradiciju pravne države kroz djelovanje Hrvatskog Sabora, postojanje i tradiciju pravnih institucija i pravne struke.

Međutim, proteklih desetak godina prošli smo brojne poteškoće u stvaranju demokratskih navika i uspostavi demokratskih načela, koje prate formiranje novih država.

Rat uz sve patnje i razaranja koja donosi, obično donosi i povećanu sklonost za nedemokratsko ponašanje. Od toga nije bila imuna niti Hrvatska.

Uporno inzistiranje na načelima demokracije, pravnoj državi i vladavini prava nije samo puka parola, već ključno pitanje izgradnje suvremenog demokratskog sustava.

Svi nositelji javnih dužnosti i odgovornosti u Republici Hrvatskoj danas su duboko svjesni ove činjenice i posvećeni izgradnji pravne države i vladavine prava. Sudjelovanje stručnjaka Američke odvjetničke komore, odnosno vaše sekcije za Međunarodno pravo i praksu kroz projekte Pravne inicijative za Srednju i Istočnu Europu, i stručna pomoć našim pravnim institucijama uvijek je dobrodošla.

Vaše bogato stručno znanje i iskustvo bilo je i još uvijek je vrlo korisno za naše pravne institucije i stručnjake.

Gospođe i gospodo, očekujem da će vaši projekti i ubuduće biti znatna potpora našim pravnim institucijama, te tako pridonijeti bržem razvitku pravne države i vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Još jednom vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem na svemu što je do sada učinjeno i pozivam da svojim znanjem i iskustvom i dalje budete stručna potpora našim pravnim institucijama u velikoj misiji širenja vladavine prava