12.03.2004. - Zagreb

Govor predsjednika Mesića na otvaranju 22. Dana hrvatskih odvjetnika

 

Gospođe i gospodo,

cijenjeni sudionici i gosti

Okruglog stola «Privatizacija u tranzicijskim zemljama»

 

S osobitim zadovoljstvom obraćam se sudionicima  i gostima Okruglog stola i želim Vam uspješan rad.

 

Inozemnim gostima želim dobrodošlicu u Republici Hrvatskoj. Domaćim sudionicima i gostima, želim da današnjim radom uspješno obilježite 22. Dan hrvatskih odvjetnika. Odvjetništvo je vrlo značajan segment pravosudnog sustava u svakoj državi. Nezavisnost i sposobnost odvjetnika nezaobilazan je čimbenik sintagme – jačanje pravne države i vladavine prava.

 

Danas kad se Hrvatska nalazi u ne uvijek laganom procesu brze demokratizacije i približavanja Europskoj uniji, posebno je važno jačanje pravne države.

 

U temelje Europske unije utkana je ideja pravne države i vladavine prava. Zbog toga je i uloga pravnih stručnjaka danas toliko važna.

 

Hrvatska se nalazi u procesu ubrzanog priključivanja Europskoj uniji. To od nas traži prilagodbu zakonodavstva, državne organizacije i pravosuđa europskim normama i kriterijima. Političke i društvene reforme nisu lagan ni jednostavan proces. Reforme ne provodimo samo radi Europe. Ova obveza ujedno je i temeljni interes hrvatskih građana, jer razvijena, demokratska i prosperitetna Republika Hrvatska cilj je svih nas.

           

Naša budućnost je ujedinjena Europa – Europa u kojoj će Republika Hrvatska biti punopravna članica.

 

Naš zajednički cilj – razvijena i demokratska Hrvatska nezamisliv je bez suvremenog zakonodavstva, nezavisne sudbene vlasti i sposobnih odvjetnika, te učinkovitog pravosudnog sustava u cjelini.

 

Vaši godišnji okrugli stolovi i slični stručni skupovi, koje Hrvatska odvjetnička komora organizira već niz godina prilika su da se sumiraju rezultati, analiziraju i pozitivna i negativna iskustva, ali i da se djeluje na unapređenje kvalitete u odvjetništvu.

 

Ovogodišnja tema Okruglog stola: «Privatizacija u tranzicijskim zemljama» osobito je zanimljiva i posebno značajna s obzirom na iskustvo koje je Hrvatska prošla u dosadašnjem tijeku tranzicijskog procesa.

 

Privatizaciju svog gospodarstva Republika Hrvatska provodila je u okolnostima koje su bile nepovoljnije u odnosu na druge zemlje središnje i istočne Europe. Proces privatizacije u Hrvatskoj poklopio se s raspadom bivše Jugoslavije, koji je rezultirao agresijom na Hrvatsku i Domovinskim ratom za obranu nezavisnosti mlade države. Ova činjenica znatno je djelovala na usporavanje privatizacije i pad gospodarske aktivnosti i de-industrijalizaciju.

 

Osim toga, tijekom prvog desetljeća samostalnosti Republike Hrvatske privatizacija je bila opterećena pogrešnim konceptom pretvorbe društvenog vlasništva, a osobito pogubnom idejom o potrebi stvaranja nove hrvatske gospodarske vlasničke elite, koja se trebalo sastojati od 200 odabranih obitelji.

 

U pretvorbi nije se pošlo od traga nastanka kapitala, već se arbitražnim putem namjeravao stvoriti novi poduzetnički sloj, koji je politički nametnut s tadašnjeg vrha države. Mnogi od novih vlasnika nisu bili sposobni za održavanje poduzeća koja su dobili, a neki među njima čak niti za bilo kakvo poduzetničko ponašanje. To je dovelo do propasti mnogih poduzeća i do velikog porasta nezaposlenosti.

 

Zahtjev javnosti o reviziji privatizacije nije u potpunosti izvršen ni do danas. Zbog svega toga pred novim sastavom Hrvatskog sabora i pred novom Vladom stoji odgovornost daljnje realne privatizacije hrvatskog gospodarstva.

 

To podrazumijeva gospodarsku strategiju koja bi omogućila gospodarski razvitak i brzo usvajanje suvremenih europskih standarda o privatiziranom gospodarstvu.

 

Pred pravnu struku to postavlja izuzetno složene zadaće. Pred pravnicima je osmišljavanje zakonodavnih promjena i pravne prakse kompatibilne sa suvremenim europskim standardima, uzusima vladavine prava, kao i demokratskim potrebama Republike Hrvatske. U tome je vrlo značajna uloga odvjetnika.

 

Odvjetništvo kod nas ima dugu tradiciju. Odvjetnici predstavljaju vrlo važnu kariku u zaštiti prava. Ovaj dio pravne struke daje značajan doprinos vladavini prava i izgradnji pravne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

 

Stoga, želim uspješan rad Okruglog stola, a svima Vama i puno daljnjih profesionalnih uspjeha! Živjeli!