12.05.2004. - Dubrovnik

Govor predsjednika Mesića na svečanoj sjednici u povodu Dana Dubrovačko-neretvanske županije

Gospođe i gospodo,
županijski vijećnici,
članovi Poglavarstva Dubrovačko-neretvanske županije,
poštovani crkveni velikodostojnici,
cijenjeni gosti i uzvanici,
Čestitam stanovnicima Dan županije i želim mnogo uspjeha predstavnicima političkog i javnog života u obnašanju dužnosti.
Dubrovačko-neretvanska županija spada među područja Hrvatske koja su najviše stradala u Domovinskom ratu. Južni dio županije bio je mjesecima pod okupacijom agresora, grad Dubrovnik opkoljen i teško razaran, mnogi ostali gradovi i mjesta također su devastirani. Pri tome su brojni stanovnici grada i županije izgubili živote, bili ranjeni, stradali su mnogi kulturno – povijesni spomenici.
Pamtimo herojsku obranu grada Dubrovnika, osobito otpor malobrojnih branitelja na Srđu.
Pamtimo brojne žrtve i teške, a premalo poznate bitke u mnogim mjestima cijelog južnog dijela Hrvatske. Pamtimo hrabre pothvate proboja blokade opasnom plovidbom gliserima uz samu obalu iza leđa blokade brodova bivše Jugoslavenske ratne mornarice.
Pamtimo stoički otpor građana okupiranih i opkoljenih gradova. Pamtimo teško razaranje grada Dubrovnika 6. prosinca 1991., a pamtimo i konvoj «Libertas» kojim je ostali dio Hrvatske pokazao i dokazao svoju solidarnost i brigu za Dubrovnik.
Pamtimo i veličinu građana Dubrovnika, kao i stanovnika cijele županije, kojom su 2001. godine prihvatili ispriku za agresiju i patnje.
Nakon dugih godina agresije, pobjede u Domovinskom ratu, poslijeratne izolacije i gospodarske depresije, Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih godina krenula je putem ubrzanog razvitka.
Normalizacija odnosa sa susjednim zemljama kao i popuštanje političkih napetosti pridonijeli su stvaranju preduvjeta za razvitak. Tijekom proteklih nekoliko godina grad Dubrovnik i cijela Dubrovačko-neretvanska županija krenuli su putem ubrzanog razvitka i počeli pokazivati znakove prosperiteta.
Niti vaš razvitak nije prošao bez problema tipičnih za tranziciju. Dugo vremena vaša županija trpjela je posljedice koja su proistekle iz rata, ali i od pogrešne politike pretvorbe i privatizacije.
Pogrešan model privatizacije, kao i drugdje u Hrvatskoj i u vašoj županiji usporio je razvitak gospodarstva, a negativne posljedice afere Dubrovačke banke dugo su opterećivale gospodarstvo i odnose u županiji.
Mnoga poduzeća su se ugasila, izgubljena su brojna radna mjesta, a to je utjecalo na smanjenje sredstava za školstvo, zdravstvo, kulturu, razvitak javne uprave i drugih državnih funkcija.
Međutim, kako u vašoj županiji nije bilo krupne industrije, tako su i te negativne posljedice ipak manje nego u nekim drugim sredinama. Prevladavanje izolacije Hrvatske i njena sve veća otvorenost stvorili su pretpostavke za brzi rast turizma, koji je i vaš temeljni resurs.
Glavni cilj, razvitak gospodarstva i poduzetništva kao pretpostavku za poboljšanje cijelog društva, vi ste vrlo dobro uočili.
U vašoj županiji osobito se razvija pogodna klima za turizam, za suvremenu i učinkovitu poljoprivrednu proizvodnju u delti Neretve, te za malo i srednje poduzetništvo. Ono obuhvaća sve segmente gospodarstva, od suvremene industrije do poljoprivrede, usluga i osobito turizma.
Vaša turistička ponuda sve uspješnije se nosi u konkurenciji na europskom tržištu i to je zdravi temelj gospodarstva u županiji. Dubrovnik ponovno postaje sjajni biser hrvatskog turizma, a ostali dio županije također sve uspješnije postaje prepoznatljiv na turističkoj karti Hrvatske.
U tome se posebno ističu Konavle, Mljet i drugi otoci, Pelješac, kao i osobita i neotkrivena delta Neretve. Sve prednosti vaših prirodnih resursa mogu se na pravi način pretvoriti u temelj gospodarskog razvitka, jedino uz puno suglasje gospodarske politike zemlje i lokalnih razvojnih ciljeva. Točno je da mjere gospodarske politike nisu uvijek na pravi način potpomogle vaša nastojanja. Mjere gospodarske politike još uvijek nisu dovoljno stimulativne za proizvodnju i za izvoznike.
One još uvijek nedovoljno stimuliraju otvaranje slobodnih zona, privlačenje inozemnog kapitala, kao i razvitak domaće proizvodnje i visoke tehnologije.
Republika Hrvatske je tijekom proteklih nekoliko godina pristupila opsežnom programu izgradnje infrastrukture, a osobito auto-putova. Taj program iznimno je značajan za Dubrovačko-neretvansku županiju, a on je počeo davati svoje rezultate.
Auto-put će iduće godine povezati Split s ostatkom Hrvatske i cijelom Europom, a 2008. trebao bi biti dovršen auto-put do Dubrovnika.
Time će Dubrovačko-neretvanska županija konačno prevladati svoj trajni problem, a to je prometna izoliranost od ostatka Hrvatske i Europe.
Sve to predstavlja temelj za daljnji razvoj gospodarstva i prosperitet Republike Hrvatske, pa tako i vaše županije.
Uz to, izgradnja Jadransko-Jonskog pravca kao i auto-puta koridorom 5C kroz Bosnu i Hercegovinu dodatno će utjecati na povezivanje vaše županije sa susjednim zemljama i blagotvorno utjecati na njezin gospodarski razvitak.
Naša glavna zadaća je stvaranje pretpostavki za brzo uključivanje Republike Hrvatske u Europsku uniju i NATO savez. Europa je naša želja i naša sudbina.
Pod time se podrazumijeva usvajanje europskih standarda u gospodarstvu, javnoj upravi, kao i školstvu, zdravstvu i kulturi.
Usvajanje europskih standarda i europskih razvojnih kriterija nužno je zbog nas samih, zbog interesa i perspektive građana Republike Hrvatske. S obzirom na vaše dosadašnje uspjehe, razvojnu orijentaciju, programe izgradnje infrastrukture, a prije svega zbog marljivosti i poslovične upornosti naših ljudi, s pouzdanjem gledam na budući razvitak Dubrovačko-neretvanske županije, kao i cijele Republike Hrvatske. Čestitam dobitnicima županijskih priznanja, a svim građanima županije želim mnogo uspjeha u profesionalnom djelovanju i osobnom životu.

Živjeli!