14.04.2004. - Rijeka

Govor predsjednika Mesića na svečanosti obilježavanja Dana primorsko-goranske županije

Gospođe i gospodo,
županijski vijećnici,
članovi Poglavarstva Primorsko – goranske županije,
cijenjeni gosti i uzvanici,
Čestitam vam Dan županije i želim mnogo uspjeha predstavnicima političkog i javnog života u obnašanju vaših dužnosti.
Primorsko-goranska županija već niz godina spada među dinamičnije hrvatske županije, s vidljivim znacima prosperiteta.
Međutim, ni ova županija nije bez problema i poteškoća. Dio vaših problema proizlazi iz negativnog nasljeđa tranzicije, a dio iz nepovoljnih rezultata hrvatskog modela privatizacije. Dio poteškoća posljedica je deindustrijalizacije koja je bila pogubna za industriju u Hrvatskoj, pa tako i u vašoj županiji. Međutim, gospodarstvo vaše županije ipak se uspješno prilagođava uvjetima i kriterijima europskog tržišta, pa Primorsko-goranska županija spada među relativno najprosperitetnije dijelove Republike Hrvatske.
Posebnost vaše županije je njena raznolikost. U Rijeci i okolici razvija se industrija, dok u Primorju i na Kvarnerskim otocima turistička privreda predstavlja osnovicu gospodarskog razvitka. U Gorskom kotaru drvna industrija još uvijek prolazi poteškoće tranzicije, a suvremene oblike seoskog i lovnog turizma tek treba razviti.
Strategija ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju nalaže brzu prilagodbu svih gospodarskih subjekata, te svih elemenata državne organizacije, a osobito javne uprave.
To nalaže i brzu prilagodbu novim razvojnim projektima i suočavanje s novim problemima. Treba pomiriti interese razvoja s interesima zaštite okoliša, a tu prije svega struka mora reći svoju riječ, dok javnost i politika moraju slušati struku.
To se odnosi na projekte u pripremi, poput planiranog projekta Družba–Adria ili nedavno predloženog projekta uvoza ukapljenog prirodnog plina iz Katara. Da bi ti projekti zadovoljili sve zahtjeve i suvremene standarde, oni moraju zadovoljavati najsuvremenije europske propise o zaštiti okoliša, a država se mora pobrinuti da se to provede.
Druga stvar je nedovoljna prilagođenost zakonske i državne regulative za razvoj. Mnogo puta sam ponovio i opet ću ponoviti. Naša zakonska regulativa o slobodnim zonama je nedovoljno stimulativna i ona je prepreka za brži razvitak. Zakonska regulativa o zaštiti drvne mase kao nacionalnog resursa također je nedovoljna. Još uvijek izvozimo sirovinu, a uvozimo gotove proizvode. Dok se to ne promijeni, veliki dio Gorskog kotara biti će u problemima.
S druge strane, uspješno restrukturiranje većeg dijela riječke industrije i konsolidacija poslovanja Luke Rijeka pokazuju kako su naše luke spremne konkurirati lukama u ostalom dijelu sjevernog Jadrana.
Uspješan nastavak i proširenje projekata izgradnje infrastrukture za suvremeno gospodarstvo pokazuje kako vaša županija i dalje ostaje jedna od glavnih razvojnih poluga u Hrvatskoj.
Neophodno je nastaviti trend konsolidacije poslovanja gospodarstva kao i unapređenje učinkovitosti Primorsko–goranske županije. To se osobito odnosi na nužnost daljnjeg aktiviranja privrednih potencijala i povećanje broja zaposlenih, kako u industriji, tako i u turizmu i ostalim uslužnim djelatnostima.
Sve to pokazuje kako Republika Hrvatska ima povoljne razvojne perspektive. U tome značajnu ulogu ima Primorsko-goranska županija. Preduvjet za to je modernizacija javne uprave i svih ostalih mehanizama državne organizacije. Oni moraju postati učinkoviti, biti na korist građanima i spremno prihvaćati razvojne programe.
Samo takva praksa može Hrvatsku doista učiniti razvijenom europskom zemljom koja će bit privlačna za inozemne investitore i turiste, a njenim građanima sigurna perspektiva za život.
Čestitam uglednim dobitnicima županijskih nagrada, a svim građanima vaše županije želim mnogo uspjeha u profesionalnom djelovanju i osobnom životu. Živjeli!