15.05.2007.

Govor predsjednika Mesića na ceremoniji dodjele odlikovanja rektorima

 

Poštovani gospodine Ministre i gospodo državni tajnici,

Poštovani rektori hrvatskih sveučilišta,

Gospođe i gospodo,

Srdačno vas pozdravljam u prigodi dodjele odlikovanja «Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića» rektorima sveučilišta i dekanu veleučilišta Republike Hrvatske. Ova svečanost dodjele odlikovanja događa se u važnom razdoblju za naše visoko školsko obrazovanje. U tijeku je reforma visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj prema načelima Bolonjskog procesa.

Brzina promjena u suvremenom svijetu znanosti, tehnologije i gospodarstva nameće potrebu da se naše visoko školsko obrazovanje i znanstvenoistraživačke djelatnosti djelotvorno i brzo prilagode europskim i svjetskim trendovima u ovim djelatnostima.

U pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom o punopravnom članstvu obvezali smo se prilagoditi svoje visoko obrazovanje europskim standardima. Ta prilagodba danas se događa prije svega u sklopu bolonjskog procesa standardizacije europskoga visokoga školskog obrazovanja.

Premda se naše visoko školstvo više puta suočavalo s različitim reformama, od kojih su neke donijele više štete nego koristi, ova je do sada svakako najzahtjevnija. Može se ustvrditi da je, unatoč brzini promjena i stanovitom strahu od nadnacionalnog unificiranja visokoškolske nastave, većina akademske zajednice prihvatila osnovni put provedbe Bolonjske deklaracije, s razumljivim teškoćama koje nosi svaka reforma.

Zakonske i institucionalne pretpostavke su učinjene – sada slovo i duh Bolonjske deklaracije valja provesti u konkretne promjene. Sveučilišta i veleučilišta imaju u tome posebnu odgovornost.

Temeljna ideja Bolonjske deklaracije, jest postizanje europskog visokoškolskog standarda. Za Hrvatsku, malu, ali sveučilišnom tradicijom bogatu europsku zemlju, uključenje u bolonjski proces je iznimno važnan.

To je prije svega zato jer nam omogućuje sudjelovanje u stvaranju zajedničkog europskog prostora znanja, mogućnost sudjelovanja u vitalnim europskim znanstvenim projektima, proširenje znanstveno- istraživačkog i studijskog obzorja, pristup najsuvremenijim metodama i tehnikama viskoškolske nastave, pristup fondovima namijenjenima među fakultetskom znanstvenom i studijskom radu.

Novi način studiranja treba nam omogućiti i brz pristup novim znanjima te, što je također vrlo važno, mogućnost djelotvorne i sustavne prezentacije hrvatske znanstvene baštine i potencijala u sklopu europskog znanstvenoistraživačkog visokoškolskog sustava.

Ne treba zaboraviti i to što će nov standard studija bolje odgovoriti potrebama hrvatskoga gospodarstva i društva uopće za visokoškolskim kadrovima, te omogućiti povećanju njihova broja u ukupnoj populaciji, u čemu zaostajemo za razvijenim zemljama.

Također, uklapanje u takav proces omogućit će sveučilištima u našoj zemlji bolju opremljenost instituta i fakulteta u opremi i literaturi. Osim tih koristi, izravno povezanih s idejom Europe znanja, hrvatsko će visoko školstvo imati korist i zbog toga što će našim studentima i nastavnicima biti omogućena veća prohodnost unutar hrvatskih sveučilišta, fakulteta, instituta i studija, lakše kombiniranje studija i sudjelovanje u različitim projektima.

Odluka da Republika Hrvatska pristupi bolonjskom procesu i vaš doprinos tome, omogućili su naše ubrzano priključenje Europskoj uniji. Već sada sa sigurnošću možemo reći da će Republika Hrvatska već 2010. biti potpuno uklopljena u europski znanstvenoistraživački i visokoškolski prostor s mnogostrukim koristima za naša sveučilišta i cijelu društvenu zajednicu.

Zbog svega toga, posebno mi je zadovoljstvo uručiti vam ova odlikovanja, jer su ona izraz priznanja za vaš doprinos u reformi visokog obrazovanja i primjeni Bolonjskog procesa, ali i za vaš dugogodišnji znanstveni rad i doprinos razvitku Republike Hrvatske.

Vjerujem da će svakome od vas, osim priznanja za učinjeno, ova odlikovanja značiti i poticaj za daljnji rad u čemu vam želim puno uspjeha.

Živjeli!