19.06.2003. - Pariz, Francuska

Govor predsjednika RH Stjepana Mesića na otvaranju Francusko-hrvatskog gospodarskog foruma

 

Poštovane gospođe i gospodo,
Poštovani predstavnici francuskih i hrvatskih kompanija,

Doista je velika čast i zadovoljstvo prisustvovati otvaranju Francusko – Hrvatskog gospodarskog foruma, kojeg je organizirala francuska državna agencija za promociju izvoza (CFCE), koja djeluje u sklopu Ministarstva gospodarstva i financija.

Danas su ovdje prisutni potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo i nekoliko hrvatskih ministara, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca, zamjenik guvernera centralne hrvatske banke, direktor hrvatske izvozne banke, te brojni predstavnici značajnih kompanija!

Prisustvo hrvatskih političkih i gospodarskih dužnosnika, te poslovnih ljudi, pokazuje kako postoji znatan interes poduzetnika u daljnjem razvijanju ekonomskih odnosa između naših zemalja.

Francuska je industrijski razvijena i moderna tržišna ekonomija, članica skupine G8. Kao članica eurozone, Francuska daje znatan doprinos stabilnosti i razvoju gospodarstva EU. S druge strane, uz Njemačku, Francuska je bila jedan od glavnih inicijatora europskog udruživanja, te je jedna od ključnih članica Europske unije. Iduće godine EU se proširuje za deset novih članica. Projekt europskog udruživanja nije samo ekonomski projekt, sa ciljem ostvarivanja jedinstvenog tržišta. On je i vrhunsko civilizacijsko dostignuće, u kojem se različiti narodi i nacije Europe dobrovoljno udružuju, prenose dijelove nacionalnog suvereniteta na zajedničke institucije, ali zadržavaju izvorni politički suverenitet i vlastiti kulturni identitet.

Hrvatska želi postati dio takve europske zajednice naroda. Hrvatska je «mala otvorena ekonomija» u tranziciji, koja uspijeva ostvarivati visoke stope ekonomskog rasta.

Planiramo priključenje Europskoj uniji 2007. godine. Pri tome, naš ekonomski rast mora biti kvalitetan i održiv, kako bi se Hrvatska približila standardima EU i ekonomskoj i socijalnoj razvijenosti zemalja Europske unije. Hrvatska je, kao Francuska, i Mediteranska zemlja. Preko Sredozemnog mora, povezani smo sa Europskom unijom, ali i Afrikom, sa kojom je Francuska razvila specifične odnose.

Dozvolite mi nekoliko riječi o ekonomskim kretanjima u Hrvatskoj. Prošle godine, stopa rasta «bruto domaćeg proizvoda» (BDP-a) iznosila je 5,2 posto, a inflacija svega 2 posto. «BDP po stanovniku» iznosi 5100 američkih dolara. Postali smo članicom Svjetske trgovinske organizacije i CEFTA-e. Sklopljeno je 36 ugovora o slobodnoj trgovini i time smo olakšali izvoz iz Hrvatske. Ubrzano završavamo izgradnju autocesta, koje će povezati središnji dio zemlje sa Jadranskom obalom (autocesta Zagreb – Split), te luku Rijeka sa granicom Mađarske. Ukratko, hrvatsko gospodarstvo ima znatne potencijale za veću i raznovrsniju suradnju sa Francuskom.

Kakvi su francusko – hrvatski ekonomski odnosi ? Ostvaren je porast vanjske trgovine, tzv. «klasične robne razmjene». U robnoj razmjeni, koja je prošle godine, sveukupno iznosila 714 milijuna dolara, hrvatski izvoz u Francusku je nešto smanjen, a uvoz znatno povećan. Tako je Hrvatska ostvarila veliki trgovački deficit, od gotovo 400 milijuna američkih dolara.

Bolji ekonomski odnosi između Francuske i Hrvatske moraju se temeljiti na uzajamnom interesu. Realno je ostvarivi cilj naših vlada i poslovnog sektora povećanje ukupne robne razmjene, i to uz smanjenje hrvatskog deficita.

Međutim, osim klasične trgovine, želim istaknuti kako je potrebno unaprijediti suradnju kroz uzajamna direktna ulaganja. Podržat ćemo veće francuske investicije, posebice u proizvodni sektor gospodarstva, ali i u sektor usluga (primjerice, turizam). Volio bih vidjeti nova ulaganja francuskih kompanija u hrvatski turizam, primjerice, Kluba Mediteranea.

Ovdje moram istaknuti kako je u Hrvatskoj relativno dobro razvijen institut «slobodnih zona», ali radimo na tome da inozemnim ulagačima damo još bolje uvjete poslovanja. Primjerice, neke francuske kompanije već su uložile kapital u slobodnu zonu u Slavonskom Brodu.

Isto tako, želimo otkloniti sve administrativne prepreke, koje ograničavaju nova ulaganja u sektor malih i srednjih poduzeća.

Brojne su mogućnosti ekonomske suradnje između Republike Francuske i Republike Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo mora postati konkurentnije i mora pronaći one «tržišne niše» u kojima imamo prednosti pred drugim zemljama. Od francuskih partnera, očekujemo nova ulaganja, transfer tehnologije i znanja, te nastup na tzv. «trećim tržištima».

Gospodarska suradnja mogla bi se razvijati u različitim područjima. Primjerice, znatne potencijalne mogućnosti vidim u još većoj suradnji u elektronici i telekomunikacijama, brodogradnji, metalnoj industriji, proizvodnji komponenti u automobilskoj i avionskoj industriji, prehrambenoj, i farmaceutskoj industriji; izvođenju investicijskih radova na trećim tržištima; u energetici i naftnoj industriji; u poljoprivredi, te u turizmu. Vrlo je važna i suradnja u izgradnji cestovne infrastukture.

U oblasti bankarstva, postoje neiskorištene mogućnosti za suradnju. Uostalom, danas će predstavnici središnjih banaka - Hrvatske narodne banke i Francuske banke, raditi na unapređivanju uzajamnih odnosa. Moguća je veća suradnja i u oblasti usluga osiguranja.

Naposljetku, moram konstatirati da je na državnoj razini, uspostavljen zadovoljavajući pravni okvir, za nesmetano odvijanje ekonomske suradnje između Francuske i Hrvatske.

Danas će se ovdje u Parizu sklopiti dvostrani međudržavni sporazumi «o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja», «o suradnji na području potpore razvitka malih i srednjih poduzeća», te novi sporazum «o suradnji između izvoznih agencija» – francuskog COFACE-a i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR-a). Hrvatska i francuska udruga poslodavaca - HUP i MEDEF - imaju vrlo dobre odnose. Naše gospodarske komore izvrsno surađuju.

Ovaj gospodarski Forum i posjeta predstavnika izvršne vlasti i monetarne vlasti Republike Hrvatske, ima za cilj uspostavu atmosfere još bolje suradnje između Francuske i Hrvatske. Želim vam, poštovane gospođe i gospodo, uspješan rad!

Hvala!