19.07.2009. - Metković

Govor predsjednika Mesića na Svečanoj sjednici grada Metkovića

 

Poštovani gospodine Gradonačelniče,
Poštovani članovi Gradskoga vijeća,
Cijenjeni uzvanici i gosti,

Dopustite mi prije svega čestitati vam svima Dan grada Metkovića. Zahvaljujem na pozivu koji ste mi uputili da sudjelujem u ovoj svečanosti, što sam sa zadovoljstvom prihvatio. Imao sam tijekom svojega mandata nekoliko puta u raznim prigodama posjetiti Metković, grad čija prošlost seže u duboku povijest.
Spomenut ću samo da je u srednjem vijeku ovdje bilo središte hrvatskoga otpora nastojanjima Mlečana da zavladaju istočnom obalom Jadrana. Tijekom turskih navala Metković dijeli sudbinu većega dijela Hrvatske, da bi se nakon toga demografski i gospodarski pomalo oporavljao i razvijao.
U 19. stoljeću privredno i kulturno brzo napreduje, postavši jedno od žarišta nacionalne svijesti u Dalmaciji. Slobodarska narav ovdašnjih ljudi dolazi do izražaja i u antifašističkoj borbi.
Tu narav građani Metkovića pokazuju i tijekom "hrvatskog proljeća", koje je ugušeno represijom, pritiscima i zatvorskim kaznama ovdašnjih istaknutih proljećara.
Danas, pošteđen na sreću većih razaranja u Domovinskom ratu, Metković ima, da tako kažem, priliku disati "punim plućima". Bogata kulturna baština, plodna dolina Neretve i blizina mora, klimatski uvjeti i povoljan geoprometni položaj – sve su to preduvjeti za uspješan razvoj. A on se ovdje i ostvaruje!
To prije svega treba zahvaliti marljivosti ovdašnjih ljudi, no dobar dio zasluga bez sumnje pripada i vodstvu Grada. Uvjeren sam da se vi nećete zaustaviti na postignutom. Poljoprivreda i turizam sigurno su u prvome planu razvojnih mogućnosti.
Mislim da će se u budućnosti bolje iskoristiti pogranični položaj grada, kao i skori dolazak autoceste. Znam da i vi ovdje osjećate krizu koja nas je pogodila. No iako je sada u gospodarskoj krizi, Hrvatska mora biti okrenuta razvoju.
Svakako, prva je zadaća svih tijela vlasti, od Vlade Republike Hrvatske naniže, da aktivno pridonesu konsolidaciji proračuna i likvidnosti i sačuvaju temeljna socijalna prava građana. No poduzetnost i planiranje ne treba odgađati za neka bolja vremena jer ona neće doći sama od sebe. I izlazak iz krize i dalji razvoj traže rad, inovativnost, kreativnost i hrabrost. Zato je važno imati jasnu razvojnu viziju već sada.
Oni koji su preuzeli političku odgovornost, koji su dobili povjerenje građana, nemaju mandat odustati od tih zadaća, a građani su tu da na izborima kažu svoje. Želim i ovom prilikom istaknuti da je za uspješan razvoj nužna borba protiv korupcije. Ona može biti uspješna, ako građani razvijaju svijest da je poštivanje zakona i sprječavanje koruptivne prakse obveza svih.
Kada se shvati da se korupcija ne isplati jer nitko nije oslobođen kaznene odgovornosti za nju, tada možemo reći da smo stvorili antikorupcijski mentalitet i pretpostavke za normalan društveni razvoj. Zato moramo dosljedno primjenjivati mehanizme pravne države. Nitko ne može biti oslobođen od obveze poštivanja zakona.
Naprotiv, što je netko na odgovornijem mjestu, i njegova je odgovornost prema poštivanju zakona veća. Jednako tako, iako su naši pristupni pregovori za ulazak u Europsku uniju u zastoju, prije svega zbog nametnute nam slovenske blokade, mi se moramo ponašati kao Europa i živjeti kao Europa.
Primjena europskih standarda, osobito kad je riječ o dosljednoj provedbi Ustava i zakona, više od svega daje nam legitimitet europske države bez obzira na to kada će doći članstvo u Europskoj uniji. Želim međutim istaknuti i to da se Hrvatskoj kao i drugim zemljama regije šalje loša poruka dopuštanjem da slovenska blokada usporava naš tempo pregovora s Europskom unijom i odgađa pristup na neizvjesno vrijeme. Svakako, Hrvatska neće odustati od pregovora i apliciranja na članstvo.
No mislim, i to sam posljednjih mjeseci više puta rekao, uvjeti koji nam se postavljaju moraju biti posve jasni, a ne da se događaju ovakvi politički ekscesi kao što je slovenska blokada. Hrvatska želi granično pitanje sa Slovenijom riješiti na temelju međunarodnog prava.
Ako se to ne poštuje, onda to nije više samo bilateralno pitanje, nego postaje pitanje odnosa europske politike prema međunarodnom pravu. Zato jasnoća kriterija i rokova nije važna samo za nas nego i za Uniju.
To je posebno važno i za zemlje jugoistočne Europe koje apliciraju na članstvo, kako ne bi bile obeshrabrene u svojoj europskoj perspektivi.
To je važno za mir i stabilnost u regiji, a samim tim i za Europu u cjelini. Hrvatska će sa svoje strane pomoći i susjednim zemljama da brže napreduju na tom putu. Drugi važan uvjet našega razvoja je jačanje demokracije. Iako smo posljednje lokalne i regionalne izbore uspješno proveli, posljednjih dana bili smo svjedoci i nekih postupaka za koje smo mislili da su stvar prošlosti.
Ako se demokratska procedura ne poštuje na svim razinama političkog života, onda je na djelu voluntarizam i nastaju presedani. Građanima se zapravo šalje poruka da je demokracija samo za vremena kad je sve u redu, a kada se dogodi neki politički potres, onda se primjenjuju drukčije metode. Očito je da demokraciju još moramo učiti. Oni koji na tom ispitu padnu, moraju ponavljati, dok solidno ne nauče gradivo.
Više sam puta isticao da Hrvatska ne smije odustati od pozitivnih stečevina antifašizma kao jednoga od političkih polazišta svoga razvoja. Nerijetko me napadu kao da ja time apriori amnestiram ono što u narodnooslobodilačkoj borbi tijekom rata ili poslije rata nije bilo ispravno. No ja to ne činim. Prigovaraju mi i da time branim komunizam kao ideologiju koja je i kod nas skrivila razna nedjela, što ja također ne činim. Uostalom, bio sam i sam žrtva represije u bivšoj državi.
O svemu tome neka objektivna povijest kaže svoje. Ono što ja govorim, a to mnogi ne žele shvatiti, jest da antifašizam nije imao pozitivnu alternativu u ustaštvu. Oslonjenost ustaškog pokreta na fašizam i nacizam o tome dovoljno govori samo za sebe, da ne govorim o zločinima koje je taj režim provodio prema ljudima samo zbog njihove rase, nacije ili vjere. Bez antifašizma, hrvatski bi narod bio osuđen na moralno, političko i vojno gubitništvo, na asimilaciju i raseljenje.
Masovnim sudjelovanjem u NOB-u i antifašističkoj koaliciji uspjeli smo kao narod sačuvati čast i očuvati državnost. Sačuvali smo i nacionalnu svijest, u čemu je i ovaj Grad dao velik doprinos, i uspjeli ostvariti samostalnu državu. To je povijesni rezultat koji najbolje govori u prilog antifašizma. Zato i sada ponavljam da je važno da i budući hrvatski predsjednik njeguje pozitivne stečevine antifašističke borbe.
To je, uz ostalo, važno jamstvo našega ravnopravnog mjesta u europskoj zajednici država i naroda. Iskoristio sam ovu prigodu da iznesem i neke točke koje smatram ključnim za dalji opći razvoj i napredak Hrvatske. Naša zemlja ima vrijedne ljude i velike prirodne potencijale za uspješan razvoj. Zato s optimizmom gledam na budućnost.
Važno je sada da u demokratskom sučeljavanju mišljenja tražimo najbolja rješenja za ključna razvojna pitanja sadašnjosti i budućnosti: gospodarski napredak, zaposlenost, socijalnu pravdu, demografski oporavak i pravnu sigurnost.
Obraćajući vam se danas posljednji put kao Predsjednik Republike u prigodi Dana Grada, želim izraziti uvjerenje da ćete uspješno nastaviti svoje razvojne pothvate i ostvarivati razvojne vizije.
Još jednom srdačno vam čestitam Dan Grada, želim zajednički napredak i svako osobno dobro.

Živjeli!