20.10.2006. - Ploštine

Govor predsjednika Mesića na proslavi u Ploštinama

 

Poštovani pripadnici talijanske nacionalne manjine,

Poštovani gosti i uzvanici,

 

Želim na početku srdačno zahvaliti na pozivu koji mi je Talijanska unija u Hrvatskoj uputila da prisustvujem obilježavanju ovog važnog jubileja talijanske nacionalne manjine – 130. obljetnici doseljenja u Slavoniju i Moslavinu.

Svijet je u pokretu i migracije ne prestaju kroz čitavu povijest. Tako je i Hrvatska kroz svoju povijest bila stalno migracijsko područje. Ako su se iz nje nažalost mnogi iseljavali u potrazi za boljim životom ili sigurnošću, bilo je na sreću mnogo i onih koji su ovdje vidjeli svoju bolju budućnost.
Slavonija je u tom pogledu izrazit primjer, pa je zbog znanih povijesnih razloga danas upravo ovo područje izrazito višeetnično jer ovdje uz većinski hrvatski narod živi dvadesetak nacionalnih manjina. Jedna od njih je i talijanska nacionalna manjina.

Vaša je prisutnost u ovim krajevima posebna zbog više razloga. Prije svega, Vaša prisutnost u ovim krajevima dulja od stoljeća - izvan područja tradicijski naseljenih pripadnicima talijanske nacionalne manjine na hrvatskoj obali Jadrana - pokazatelj je vitalnosti ljudi koji su se ovamo doselili s nadom u bolji život. Kao i svaki početak, ni taj početak vaših pradjedova nije bio lak.
Neki su možda i odustali i vratili se, ali oni koji su ostali s vremenom su izgradili ovdje svoj novi dom, razvili život, kulturu, običaje i sasvim se uklopili u novo životno okružje. Tako su u svom novom zavičaju između Kutine, Lipika i Pakraca, Daruvara i Garešnice prije sto trideset godina doseljeni trgovci i radnici iz siromašnijih krajeva u Italiji opstali i ostali zahvaljujući svijesti o svom identitetu, ali i činjenici da su se uspješno integrirali u način života ovdašnjih ljudi.

Potrebno je istaknuti i to da je talijanska zajednica ovdje ne samo opstala nego je uspješno očuvala svoj identitet unatoč mnogo manjem broju pripadnika nego što je to, primjerice u Istri, kojima je, uz to, Italija vrlo blizu i nemaju nikakvih zapreka s njom održavati svakovrsne veze. Vaš opstanak i razvoj ovdje posebno je dojmljiv uzme li se još u obzir da ste kao relativno mala zajednica, uz uobičajene životne teškoće, pregrmjeli sve povijesne mijene koje su nas sustizale u proteklih 130 godina.
Ali znati se na ispravan način suočavati s povijesnim izazovima pokazatelj je zrelosti svakog naroda. To ste vi pokazali i u Domovinskom ratu, kada je zapažen broj Talijana s ovoga područja dao velik doprinos obrani Zapadne Slavonije, kao i cijele Hrvatske od agresije.

Mogu sa zadovoljstvom reći da talijanska zajednica u ovom dijelu Hrvatske kao i drugdje ima punu slobodu i pravno i stvarno razvijati svoj kulturni odnosno etnički identitet. Jedan od dokaza tome je i ova proslava u novom zdanju doma u Ploštinama. Hrvatska politika danas je potpuno prihvatila načelo zaštite svojih nacionalnih manjina koje shvaća kao bogatstvo, a ne kao teret. Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina postavljen je pravni okvir da se ta zaštita dosljedno i jednakopravno primjenjuje na sve. Hrvatski narod kao većinski narod nema nikakav interes ograničavati ikome manjinska prava, kao što ni manjine u Hrvatskoj sa svojim zajamčenim pravima nemaju razlog doživljavati Hrvatsku kao ograničenje u bilo čemu.
Sa zadovoljstvom mogu reći da je Republika Hrvatska u mnogim elementima zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina iznad standarda što ih traži Europska Unija, a pogotovo iznad standarda nekih zemalja članica. To ne govorim zbog samozadovoljstva ili kritike upućene drugima, nego kao pokazatelj našeg shvaćanja da svaka manjinska zajednica može biti i treba da sve više bude most, a ne smetnja suradnji i prijateljstvu između naroda i država.

Stupanj proglašenih i ostvarenih prava nije međutim dokaz da su time svi problemi riješeni. Svakodnevni život iznosi na svjetlo dana nove potrebe i zadaće i ujedno nam pokazuje što u zakonodavnoj regulativi teoriji i životnoj praksi treba izmijeniti i doraditi da bi se uspješno ostvarivala dva temeljna cilja zaštite prava nacionalnih manjina: zaštita i promicanje njihova jezičnog, kulturnog i etničkog identiteta i puna životna integracija u svekoliki hrvatski društveni život.

Ustavnopravni okvir u tom je pogledu jasan i siguran, a buduće članstvo Hrvatske u Europskoj Uniji dodatno može poboljšati uvjete vašega opstanka i razvoja. Smatram međutim potrebnim reći da glavne zadaće u tom pogledu ostaju na vama. Mislim na slogu u zajedničkom radu, na određivanje jasnih i provedivih ciljeva, na dobru suradnju s tijelima lokalne samouprave odnosno tijela državne vlasti kao i na suradnju s udrugama drugih nacionalnih manjina i hrvatskog naroda. Dosadašnji uspjesi i današnje okolnosti u kojima se možete kao manjina slobodno razvijati daju vam čvrst temelj za budući život.

Dopustite mi na kraju da vam svima srdačno čestitam ovu važnu obljetnicu i zaželim uspjeh u provedbi budućih dobrih projekata i pothvata.

Hvala!