21.11.2005. - Zagreb

Govor predsjednika Mesića na Nordijskim danima

 

Poštovane gospođe i gospodo! 
Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve sudionike savjetovanja koje se bavi gospodarskom suradnjom između Hrvatske i Nordijskih zemalja.
Glavna tema ovogodišnjeg savjetovanja je suradnja u oblasti energije i zaštiti okoliša.
Kao buduća članica Europske unije, Hrvatska želi raditi na suradnji u tako važnim područjima gospodarstva, kao što su energetika i ekologija.
Ponekad se ova dva vrlo važna segmenta nacionalne ekonomije konfrontiraju na štetu jednog od njih! To je sasvim pogrešno.
Veliki porast cijene nafte na svjetskom tržištu u 2005. godini – iznad 60 američkih dolara po barelu – nametnuo je potrebu redefiniranja nacionalnih strategija razvitka energetike.
Sve zemlje nastoje smanjiti potrošnju energije iz tradicionalnih izvora, primarno uvozne nafte.
To je dovelo do iznenadnog porasta interesa za tzv. «čiste tehnologije», tehnologije kojima se mogu osigurati alternativni izvori energije, uz očuvanje okoliša.
Zbog toga smatram da se današnje savjetovanje održava u pravo vrijeme!
Radi ubrzanja ekonomskog razvoja, u novim okolnostima, i Hrvatska mora uskladiti razvitak vlastitog energetskog sektora sa zahtjevima zaštite okoliša.
Hrvatska želi, također, razvijati regionalnu suradnju u oblasti energetike. Nedavnim sporazumom preuzela je obaveze u modernizaciji energetskog sektora, te regulaciji tržišta energije.
Naša glavna obaveza je da pažljivo štitimo naše ključne prirodne resurse; prije svega, najosjetljiviji hrvatski ekosustav -  Jadransko more.
Zbog toga, imamo dva važna zadatka: redefinirati energetsku strategiju Hrvatske, te postupno uskladiti hrvatske ekološke standarde sa standardima Europske unije.
Hrvatski stručnjaci trebali bi sagledati mogućnosti da se – po uzoru na Baltičko more – Jadransko more proglasi «Posebno osjetljivim morskim područjem».
Takva inicijativa morala bi biti utemeljena na prinicipima odgovornog ekološkog upravljanja Jadranskim morem, ali na osnovi multilateralnog dogovora svih zainteresiranih zemalja na Jadranu, temeljem međunarodnih pravila UN-a i Međunarodne pomorske organizacije (IMO).
Za ovakva pitanja potreban je općenacionalni konsenzus, ali i suradnja u regiji.
U tom smislu, podržat ću inicijativu za proglašenje Jadranskog mora «Posebno osjetljivim morskim područjem», ali nakon prethodnih analiza stručnjaka i neophodnih diplomatskih usaglašavanja.
Uostalom, još krajem prošle godine predložio sam pokretanje regionalne jadranske suradnje u zaštiti mora, kako bi se razmotrile posebne mjere za dodatnu zaštitu Jadranskog mora od zagađivanja.
S druge strane, moramo pristupiti izradi nove «Strategije razvitka energetike Hrvatske», u uvjetima očekivanog stalnog rasta svjetskih cijena tradicionalnih izvora energije.
Za dugoročna ulaganja u zaštitu okoliša, ali i tome prilagođen razvitak energetskog sektora, bit će potrebno osigurati značajna financijska sredstva.
U tome računamo na financijsku pomoć EU i njezinih fondova i razvojnih banaka, prije svega, Europske investicijske banke (EIB)!
Poštovane gospođe i gospodo. 
Današnje savjetovanje trebalo bi uspostaviti konkretne oblike suradnje između hrvatskih poduzeća i tvrtki iz Nordijskih zemalja na području energetike i ekologije.
Mislim da je to izvrsna ideja, tim više što su Nordijske zemlje uspješno pronašle način kako razvijati energetski sektor i istovremeno zaštititi svoj okoliš.
Naposljetku, dozvolite mi da se zahvalim organizatorima savjetovanja Veleposlanstvima Danske, Finske, Norveške i Švedske na pozivu da prisustvujem današnjem skupu.
Ovime - poštovane gospođe i gospodo -  proglašavam Nordijske dane 2005. godine otvorenim.
Hvala lijepa!