25.09.2002. - Zagreb - Konferencija "Terorizam i sigurnost u 21. stoljeću - jugoistočna Europa i svijet"

Govor predsjednika RH Stjepana Mesića

 

Gospodine predsjedajući,

uvaženi gosti,

gospođe i gospodo,

Čast mi je otvoriti ovu konferenciju. Sama činjenica njenog održavanja u Zagrebu nosi u sebi dvije poruke. S jedne strane to je nesumnjivo nova potvrda čvrstog opredjeljenja Republike Hrvatske za globalnu antiterorističku borbu. S druge pak strane to je i svojevrsno priznanje dosadašnjoj vrlo jasnoj i određenoj poziciji naše zemlje u redovima svjetske koalicije čije je stvaranje počelo poslije terorističkih napada na Sjedinjene Države prošle godine.

Prva reagiranja nakon udara na New York i Washington bila su, naravno, emotivna, barem pretežito emotivna. Danas, mada emocije nismo do kraja stišali, razmišljamo daleko mirnije i racionalnije.

No, vrijedi naglasiti jedno. Osnovne ocjene prošlogodišnjih napada, njihovog značenja i konzekvenci, kao i ključne procjene reagiranja, postavljene su prije 12 mjeseci. Danas ih možemo samo reafirmirati. Ja upravo i koristim ovu priliku da bih to učinio.

Ocjena da je napad na Sjedinjene Države globalni izazov koji traži i globalni odgovor – dakle formiranje antiterorističke koalicije, prisutna je, i ovdje u Hrvatskoj, praktično od 11. rujna prošle godine.

Rekao sam tada, a ponavljam i danas:

Mjesto Republike Hrvatske je u tom savezu. Globalni terorizam, bez obzira na to da li se u ulozi njegovih inspiratora i izvršitelja pojavljuju pojedine organizacije ili možda i države, definitivno se predstavio kao prijetnja koju se niti može, niti smije tolerirati.

Republika Hrvatska prihvatila je potrebu, nužnost, pa i nezaobilaznost vojne akcije što je usmjerena protiv terorista koji su na sceni, protiv njihovih uporišta i pomagača. No, naglašavali smo da je to samo prvi korak. To je ono što se mora učiniti, ali na tome niti se smije, niti se može stati. Rekao sam prije godinu dana, a ponovit ću i danas.

Antiteroristička aktivnost u najširem smislu nezamisliva je bez pomne analize uvjeta u kojima se rađa terorizam, bez traženja odgovora na pitanje: zašto netko uopće pribjegava terorizmu? Djelotvorna i sveobuhvatna borba protiv siromaštva i gladi u svijetu, kao i trajno i pravedno rješavanje regionalnih kriza sasvim sigurno će smanjiti ljudski rezervoar potencijalnih terorista, a i njihovu motivaciju.

Uz ocjenu da je borba protiv terorizma zapravo borba civilizacije protiv anti-civilizacije, te da se ni u kojem slučaju ne može govoriti o sukobu civilizacija, ili ratu religija, nije bilo nikakve dvojbe ni o tome što treba biti cilj protuterorističke kampanje. Rekao sam prije 12 mjeseci, govoreći u ime Republike Hrvatske, a ponavljam i danas.

Cilj borbe nije i ni u kojem slučaju ne smije biti osveta, već kazna i sprečavanje novih akata terorizma, odnosno u krajnjoj konzekvenci eliminiranje uvjeta za nastavljanje terorističkih aktivnosti.

Borba se vodi samo i jedino protiv onih koji inspiriraju, organiziraju, potiču i izvršavaju terorističke akte, kao i protiv onih koji im na bilo koji način u tome pomažu, bez obzira na to o kome je riječ – bilo da su u pitanju pojedinci, bilo organizacije ili institucije.

Nismo ni u jednom trenutku dvojili o cilju terorista – što većem broju ubijenih, niti smo se dali prevariti maskama iza kojih se terorizam voli sakrivati. I ovdje mogu samo ponoviti ono što sam hrvatskoj i međunarodnoj javnosti govorio prije godinu dana.

Nema tog političkog cilja koji bi opravdavao terorizam. I nema tog državnog ili nacionalnog interesa koji bi mogao opravdati poticanje ili pomaganje terorizma.

I još nešto nam je bilo jasno do samog početka. Ako je globalni terorizam svojom rukavicom bačenom u lice cijelom demokratskom i slobodoljubivom svijetu upravo tražio globalni odgovor, onda je bilo jasno da taj odgovor ne može biti takav da nas na bilo koji način približi teroristima, ili da ugrozi upravo one vrijednosti koje su se našle na njihovu udaru. Govorio sam o tome odmah poslije napada na Sjedinjene Države, a danas ponavljam.

Ni u kojem slučaju, ni jedna od akcija antiterorističke koalicije ne smije biti u suprotnosti s odredbama Povelje Ujedinjenih naroda.

Želio bih se na trenutak zadržati upravo na ulozi svjetske organizacije. Ona je – želim to vrlo jasno reći i naglasiti – nezaobilazna, i to u oba aspekta antiterorističke borbe. Mislim, naravno, na izravnu borbu, ne samo vojnu, već i gospodarsku i političku. Ali, mislim isto tako i na dugoročnu borbu usmjerenu na uklanjanje ambijenta koji rađa međunarodni terorizma.

Mada glavni teret antiterorističke kampanje iz razumljivih razloga nose Sjedinjene Države, to nije i ne smije ni postati samo američka kampanja. Govorim to, imajući u vidu i moguće nove ciljeve i nove metode rata protiv terorizma. Iako, i o tome nismo nikada dvojili. Anticipirajući razvoj događaja, rekao sam prije godinu dana, a ponavljam i danas.

Antiteroristička borba uključuje detektiranje svih do sada nepoznatih postojećih, kao i potencijalnih izvora za stvaranje oružja masovnog uništenja. Ti će izvori biti stavljeni pod djelotvornu međunarodnu kontrolu, a ako se to iz bilo kojih razloga pokaže nemogućim - onesposobljeni ili uništeni.

Smatrao sam potrebnim i oportunim sve to reći upravo danas i ovdje iz jednog, jednostavnog razloga. Naprosto zato da ponovo, pred hrvatskom i međunarodnom javnošću, bez ikakvog kolebanja i bez ostavljanja i najmanjeg prostora za eventualne spekulacije, potvrdim poziciju Hrvatske u borbi protiv globalnog terorizma. Mi svoju ulogu u toj borbi shvaćamo vrlo ozbiljno, jer znamo da je globalni terorizam prijetnja svima, a to znači i nama.

Pozdravljam stoga održavanje ove konferencije. Siguran sam da će ona biti korak dalje u svestranom razmatranju svih aspekata borbe protiv međunarodnog terorizma. Vjerujem da nam možete pružiti dragocjenu i dobrodošlu pomoć – kako svojim razmišljanjima i prijedlozima, tako i svojim kritikama.

Republika Hrvatska nastavit će u svim aspektima svojeg djelovanja na međunarodnoj sceni, dakle u odnosima sa susjedima, s državama regije, s evropskim zemljama, ali i sa zemljama iz drugih krajeva svijeta, te – naravno – u Ujedinjenim narodima, promicati dva osnovna postulata antiterorističke kampanje.

Prvi je: boriti se protiv terorista, njihovih inspiratora i pomagača. Pri tome nikada nećemo smetnuti s uma da globalni terorizam nema ni nacije, ni religije. Tu borbu vodimo pod geslom: da se ne bi ponovilo!

Drugi je postulat kampanje protiv terorizma: borba protiv njegovih dubljih uzroka. Tu borbu vodimo pod geslom: da se ne bi obnovilo!

Prije nekoliko dana obilježili smo Međunarodni dan mira. U godinama što dolaze, njegovo obilježavanje neće imati puno smisla, ne budemo li uspješni u ostvarivanju oba postulata antiterorističke borbe.

Mir je preduvjet napretka. A mira neće i ne može biti sve dok ne stanemo na kraj globalnom terorizmu.

Hvala!