30.05.2000. Zagreb - Dan državnosti

Poslanica predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića u povodu Dana državnosti

 

Poštovani predsjedniče Hrvatskog državnog sabora i predsjednice Županijskog doma,

Gospođe i gospodo, zastupnici Hrvatskog državnog sabora,

Poštovani predsjedniče i članovi Vlade Republike Hrvatske i svi predstavnici izvršne i sudbene vlasti,

Cijenjeni uzvanici, predstavnici diplomatskog zbora, vjerskih zajednica, poštovani gosti i svi građani Republike Hrvatske!

Čestitam svima Vama osobit blagdan naše zemlje - Dan državnosti Republike Hrvatske!

Posebnu zahvalnost izražavam svima onima koji su za Hrvatsku položili svoje živote kao i onima koji su patili, borili se i žrtvovali za ovo što mi danas uživamo, a to je slobodna, samostalna i demokratska Republika Hrvatska. Naše misli i naše molitve posvećujemo njima, a naše nade u bolje sutra bez sjećanja na njih, ne bi bile potpune.

U proteklih deset godina, od uspostave demokracije u Hrvatskoj, bilo je i teških dana, ali i dana za sjećanje i za ponos. Uspostavljena je demokracija, stvorena je i obranjena samostalna država, oslobođen je cijeli državni teritorij, izgrađene su temeljne institucije demokratske vlasti i time su stvorene pretpostavke za daljnji razvitak i prosperitet Republike Hrvatske.

Ali istodobno zbog promašaja u pretvorbi društvenog vlasništva izgubljen je velik dio nacionalnog bogatstva, Hrvatska je predugo bila izolirana od suvremenih europskih i atlantskih integracija, a raširena korupcija, zloupotrebe i pljačke posljedice su "grijeha struktura". Usprkos svemu, to nam daje dobre temelje za izgradnju razvijene i prosperitetne Republike Hrvatske, ali istodobno nas obvezuje na puni angažman i zalaganje u svladavanju gospodarske depresije i vođenje uravnotežene socijalne politike.

Hrvatska je danas punopravna članica Partnerstva za mir NATO-a. Uključivanje u članstvo Svjetske trgovinske organizacije očekujemo u slijedećih nekoliko mjeseci, a izgrađujemo i sve bolje odnose sa svojim susjedima, utemeljene na poštivanju načela međunarodnih odnosa, od poštivanja suverenosti do dobrosusjedske suradnje. Hrvatska se uključila i u rad Srednjoeuropske skupine zemalja, aktivni smo sudionici programa i aktivnosti u Paktu o stabilnosti, a politički dogovori, brojni kontakti i novi odnosi uglavljeni tijekom službenih posjeti hrvatskih predstavnika Francuskoj, Mađarskoj, Europskoj uniji, Velikoj Britaniji, Italiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji kao i brojni drugi kontakti dokazuju da je vrijeme međunarodne izolacije Hrvatske prošlost. To su vrlo pozitivni pomaci učinjeni u vrlo kratko vrijeme. Hrvatska je sve prisutnija u međunarodnim odnosima i to nas ohrabruje u uvjerenju da će put u punopravno članstvo NATO-a i Europske unije biti brži nego su i najveći optimisti očekivali prije 3. siječnja, odnosno 7. veljače ove godine.

Suradnja Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom kao i jasno određivanje takve politike će se nastaviti. Mi pozdravljamo odlučni pristup Suda sve dok ratni zločini učinjeni tijekom procesa raspadanja bivše Jugoslavije ne budu u cijelosti sankcionirani. Naša politika je jasna i takva ostaje, a ona se temelji na tri načela:

- Hrvatska će ispuniti svoje obveze koje proizlaze iz Ustavnog zakona o suradnji s međunarodnim kaznenim sudom i očekujemo da će i svi ostali tako postupati;

- Krivnja je individualna i osumnjičeni za ratni zločin moraju se suočiti s vlastitom savješću i međunarodnom pravdom;

- Crta razgraničenja između politike i zločina mora biti razgraničenje između legalne i legitimne obrane s jedne strane i osvajanja i etničkog čišćenja s druge strane. Poručujem svim našim prijateljima i onima koji nas podržavaju da će Republika Hrvatska biti aktivna u izgradnji europske obitelji naroda.

Hrvatska podržava sve aktivnosti međunarodne zajednice u očuvanju mira na prostoru jugoistoka Europe, a osuđuje sve one koji i dalje nastavljaju s opasnom politikom ratnih prijetnji i nestabilnosti u široj regiji.

Procesi globalnog povezivanja, razvitak svjetskog tržišta, suvremene tehnologije i informatizacija privrede i društva u punom je zamahu. Učešće u tim procesima je već postalo pravo razmeđe između razvijenih i nerazvijenih. Hrvatska želi i mora sudjelovati u tim procesima u punoj mjeri kako bi i sama krenula putem razvitka i prosperiteta za sve naše građane. U ujedinjenoj Europi Hrvatska ima svoje mjesto i naša je odgovornost da to što prije postignemo. U Europskoj uniji, kao suvremenom izrazu ujedinjene Europe i njenom odgovoru na izazove globalne konkurencije, Hrvatska će biti punopravnom članicom i pri tome će zadržati sve osobitosti vlastitog nacionalnog identiteta kao naš doprinos bogatstvu europskih kultura.

Da bismo to postigli moramo prije svega promijeniti naše gospodarstvo i razviti naše potencijale. Gospodarsko stanje u Hrvatskoj je teško, nezaposlenost još uvijek raste i još uvijek nismo pronašli prave putove za izlazak iz gospodarske depresije u kojoj se nalazimo. Hrvatska Vlada u sadašnjem sastavu primila je odgovornost za vođenje gospodarstva u vrlo teškim okolnostima. Tijekom prva tri mjeseca uspjela je pripremiti i osigurati donošenje uravnoteženog Državnog proračuna za tekuću godini i formirati politiku za saniranje najtežih žarišta financijske nestabilnosti. Vlada je uspjela osigurati i normalno funkcioniranje temeljnih demokratskih institucija nakon izbora i uredan prijenos javnih poslova u skladu s rezultatima izbora 2000. godine. Time je Vlada pokazala zrelost i učinkovitost rada u teškim gospodarskim i socijalnim prilikama.

Ono što sada predstoji je potreba razrade takve strategije razvoja i takve industrijske i gospodarske politike koja će osigurati izlazak iz depresije, povećanje zaposlenosti, svestrani razvoj proizvodnih i tehnoloških potencijala, razvitak i prosperitet Republike Hrvatske. Pozivam Hrvatski državni sabor, sve ostale nositelje odgovornosti javnih poslova i sve naše građane da podrže našu Vladu u razradi strategije razvitka Republike Hrvatske i u provedbi te strategije. Moramo dati podršku Vladi i u nastojanju da ojača mehanizme pravne države i od Hrvatske stvoriti zemlju sigurnosti kako bi otvorili vrata izravnim ulaganjima inozemnog kapitala, čime bi se otvorili razvojni procesi ali i prijenos suvremene tehnologije, organizacije i upravljanja.

Ulaskom u Partnerstvo za mir nacionalna sigurnost Hrvatske je bitno ojačana. Oružane snage su započele proces preustroja sukladno europsko-atlantskim sigurnosnim asocijacijama, koji će rezultirati višom sigurnošću uz racionalni utrošak resursa. U tom procesu nipošto se neće sniziti razina spremnosti obrambenog sustava. Hrvatskoj je nužna razrada strategije nacionalne sigurnosti kao koncept izgradnje suvremene, demokratske i racionalne državne strukture. Njome će se uspostaviti sustav koji će našu zemlju učiniti sigurnom, poželjnim partnerom za direktna stranica ulaganja u proizvodni sektor. Sustav nacionalne sigurnosti će omogućiti učinkovito i racionalno reformiranje obavještajne zajednice i oružanih snaga, ali i podizanje opće sigurnosti na višu razinu te suzbijanje organiziranog kriminala. Osim toga, djelovanje svih elemenata sigurnosnih službi i pravosuđa mora biti u službi podizanja sigurnosti svih građana, od pripadnika manjina i manjinskih skupina do sprečavanja različitih ekscesa uperenih protiv interesa većine građana Hrvatske. Ceste i ostale komunikacije moraju biti sigurne, a kada neke interesne skupine prosvjeduju to također mora biti organizirano tako da se sačuva sigurnost svih sudionika ali i građana.

Strategija razvitka, industrijska politika, izgradnja pravne države, izlazak iz gospodarske depresije i koncepcija nacionalne sigurnosti uz izgradnju Hrvatske kao zemlje sigurnosti, zakonitosti i prosperiteta temeljne su strategijske zadaće sadašnjeg saziva Hrvatskog državnog sabora i naše Vlade. Po uspješnosti u ostvarivanju ovih zadaća buduće će generacije prosuđivati i naš rad i naše uspjehe u obnašanju odgovornosti javnih poslova.

U tom naporu važne su inicijative i poticaji, posebno kod nositelja javnih odgovornosti. Stoga sam, preuzimajući mandat predsjednika Republike, Hrvatske poduzeo inicijativu za promjenu hrvatskog Ustava kao i niz drugih inicijativa za promjenu stanja i stvaranje preduvjeta za razvitak i prosperitet Republike Hrvatske. Formirana je posebna stručna radna skupina za ustavne promjene. Skupina je imala zadaću da analizira primjenu Ustava Republike Hrvatske, raščlani interese i sadašnje stanje hrvatskog društva i državnog ustroja Republike Hrvatske i na temelju vlastitih spoznaja i iskustva formulira mogući prijedlog ustavnih promjena. Radna skupina ispunila je zadatak i u roku od točno mjesec dana podnijela je rezultate svojeg rada, odnosno elaboraciju prijedloga Predsjedniku Republike. U daljnjem tijeku ustavnih promjena uvjeren sam da će se doći do najboljih rješenja kao trajni oblik ustavnog definiranja parlamentarne demokracije u Republici Hrvatskoj. Nama treba suvremeni demokratski Ustav koji će na najbolji mogući način uskladiti potrebe Hrvatske za demokratskom zakonodavnom i izvršnom vlašću i za učinkovitim sustavom za rješavanjem svih eventualnih kriznih stanja u djelovanju političkog sustava. Vode se rasprave o gospodarskom sustavu i razvoju kao dio poticajne funkcije Predsjednika Republike Hrvatske. Formirana je stručna radna skupina za pripremu prijedloga strategije informatizacije Hrvatske sa zadaćom da kao skupina nezavisnih eksperata predloži put za što brže premošćivanje zaostajanja Hrvatske u praćenju suvremeno tehnološkog razvitka. Posebna stručna radna skupina ima zadaću da predloži strategiju razvitka agrara i područja od posebne državne skrbi. U pripremi su i druge inicijative kao što je prijedlog za posebnu brigu o osobama koje imaju posebne potrebe, prijedlog strategije izgradnje nove slike o Hrvatskoj na putu u Europsku uniju, prijedlog strategije poticaja razvitka sporta i druge inicijative, a sve one bi pomogle Vladi u razradi strategije razvoja Hrvatske.

Gospođe i gospodo, još jednom pozivam sve nositelje odgovornosti javnih poslova da učine sve u naporu da Republika Hrvatska što skorije postane zemlja prosperiteta i sigurnosti, zemlja u kojoj će biti poželjno živjeti i u koju će posjetitelji rado dolaziti. Svim građanima Republike Hrvatske čestitam Dan Državnosti i želim svima Vama uspjeh u poslu koji radimo i sreću u osobnom životu!