31.05.2004. - Zagreb

Govor predsjednika Mesića na svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana grada Zagreba

 

Gospođe i gospodo,

gradski vijećnici i članovi Poglavarstva grada Zagreba,

poštovani gosti iz inozemstva,

cijenjeni uzvanici,

 

Dan grada Zagreba odnedavno obilježavamo na blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata. To je obol tradiciji zagrebačkog katoličkog i građanskog nasljeđa. Predstavnicima političkog, kulturnog, društvenog i javnog života želim mnogo uspjeha u obnašanju javnih dužnosti, a stanovnicima Zagreba čestitam Dan grada.

 

Zagreb ima bogato nasljeđe i vrijednu baštinu. On je centar hrvatske nacionalne ideje i politike skoro dva stoljeća. Suvremeni Zagreb je grad razvijenog gospodarstva, znanosti, školstva, kulturni centar i grad umjetnosti.

Zagreb danas ima bruto domaći proizvod na razini najrazvijenijih europskih zemalja. Najveći dio propulzivne privrede nalazi se ovdje, najpoznatije hrvatske tvrtke svoja sjedišta imaju u Zagrebu, a najveći dio vidljivih znakova prosperiteta i društvenog razvitka također se može vidjeti u Zagrebu.

 

Sve to pred Zagreb, njegove stanovnike i osobito pred nositelje odgovornosti javnih poslova postavlja posebne zadaće. Grad je u svom razvoju imao uspona i padova, prošao je desetljeća brzog rasta i širenja, ali i godine stagnacije i zastoja u razvitku.

 

Uz sve uspjehe, naš glavni grad prošao je i poteškoće proizišle iz neuspješnog modela pretvorbe i privatizacije u Republici Hrvatskoj.

 

Pogrešan model privatizacije uništio je znatan dio zagrebačke industrije. Nestala su poduzeća koja su uspješno proizvodila za svjetsko tržište, a mnogi zaposleni ostali su bez posla. Nema više Prvomajske, nema Jedinstva, nema TPK, niti drugih poznatih nositelja proizvodnje i izvoza zagrebačke industrije.

 

Nažalost, nakon stjecanja državne samostalnosti Republike Hrvatske, pogrešna razvojna i gospodarska politika dovela je do propasti znatnog dijela zagrebačke industrije.

 

Poteškoće kroz koje prolazi industrija u gradu Zagrebu, vrlo su slične onima kroz koje prolazi industrija i u drugim dijelovima Hrvatske. Danas se mora izboriti mjesto u globalnoj konkurenciji, da bi se opstalo na tržištu.

 

Preostale zagrebačke industrijske tvrtke stoje pred potrebom pronalaženja tržišta, smanjenja troškova i povećanja konkurentnosti.  

 

Problem nezaposlenosti i danas predstavlja glavnu prepreku za brži razvitak gospodarstva u Hrvatskoj, a time i u Zagrebu.  Stvaranje uvjeta za zapošljavanje i intenzivan gospodarski razvitak spada među primarne zadaće ekonomske i razvojne politike.

 

Naš strategijski zadatak je stvaranje pretpostavki za brzo uključivanje Republike Hrvatske u Europsku uniju i NATO savez.

 

Pod time se podrazumijeva usvajanje europskih standarda u gospodarstvu, javnoj upravi i ostalim segmentima državne organizacije.

 

Usvajanje europskih standarda i europskih razvojnih kriterija nužno je zbog nas samih, zbog interesa i perspektive građana Republike Hrvatske.

 

Uz usvajanje europskih standarda i europskih vrijednosti, pred nama stoji izazov usklađivanja razvojnih potreba i interesa sa zahtjevima razumnog urbanog planiranja i zaštite okoliša.

 

Pred nama su izazovi usklađivanja suvremenih zahtjeva koje traži globalizacija s potrebama očuvanja nacionalnih vrijednosti i vlastitog kulturnog identiteta. Pred nama također stoji zadaća usklađivanja tih ponekad različitih interesa i potreba. Znatan dio zagrebačkog gospodarstva je to shvatio i zbog toga Zagreb već nekoliko godina kroči stabilnim stazama razvitka i prosperiteta.

 

Pred svima nama stoji zadaća stvaranja takve razvojne strategije koja će na najbolji mogući način pomiriti ove različitosti i stvoriti pretpostavke za ubrzani razvitak Republike Hrvatske. 

 

Tijekom proteklih nekoliko godina Hrvatska je počela s intenzivnom izgradnjom cestovne i druge infrastrukture. Infrastruktura je pretpostavka razvitka i nema razvijene države bez izgrađene infrastrukture.

 

U Zagrebu se sve više razvija znanost i tehnološki potencijali, svakodnevno niču nove inovativne tvrtke, pronoseći svoje znanje i iskustvo globalnim tržištem. Njihova obveza je da ideju brzog razvoja i inovativnog pristupa proizvodnji prošire diljem Republike Hrvatske.

 

Zagreb stoji pred novim izazovima i zadaćama. Pred gospodarstvom i nositeljima javnih odgovornosti je obveza pretvaranja Zagreba u europski razvojni, znanstveni i kulturni centar.

 

U Zagrebu i njegovoj okolici niču poslovne zone, sve više se razvija poduzetništvo, a Zagreb postaje dinamična razvojna jezgra u Hrvatskoj. Zbog toga  s pouzdanjem gledam na razvitak Zagreba kao i cijele Republike Hrvatske. 

 

Mnogi veliki projekti razvijaju se ili će se tek razviti u ovom gradu. Rješavanje prometne infrastrukture, daljnji razvoj zdravstva, sveučilišta, ostalih znanstvenih, tehnoloških i proizvodnih kapaciteta – sve to spada u sudbinsku zadaću stvaranja pretpostavki za  bolju budućnost.

 

Europa je naša sudbina, naša zadaća i razvojni projekt za bolju budućnost Republike Hrvatske. Građani naše zemlje nemaju više pravo na siromaštvo. Naša zajednička zadaća je ostvarenje ovih velikih ciljeva.

 

Čestitam dobitnicima priznanja grada Zagreba, a svim stanovnicima želim mnogo uspjeha u profesionalnom djelovanju i osobnom životu. Živjeli!