01.06.2002. - Bled, Slovenija - Zajednička izjava predsjednika RH i predsjednika SRJ

ZAJEDNIČKA IZJAVA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE I PREDSJEDNIKA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
U vrijeme održavanja susreta predsjednika država Srednje Evrope na Bledu, u Republici Sloveniji, sastali su se 31. svibnja 2002. godine, predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić i predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica. U otvorenom razgovoru razmotrili su aktualno stanje odnosa između dviju zemalja, kao i prilike u široj regiji.
Polazeći od obostrano izražene želje za daljim unapređivanjem dobrosusjedskih odnosa, dvojica su predsjednika konstatirali napredak u odnosima dviju zemalja u proteklom razdoblju, izražavajući želju da se taj proces i dalje unapređuje i ubrzava, te ocjenjujući da je to prva stepenica na putu prema evropskim integracijama, što je strategijski vanjskopolitički cilj obiju zemalja.
Dvojica predsjednika se slažu u ocjeni da je samo uklapanjem i dosljednim provođenjem procesa stabilizacije i pridruživanja, sa krajnjim ciljem ulaska u evropske integracije, moguće ostvariti punu stabilnost na jugoistoku Evrope.
Tijekom razgovora u kojima je potvrđena čvrsta privrženost dviju zemalja politici mira i rješavanja svih otvorenih problema dijalogom i pregovorima, a na dobrobit građana obiju zemalja, predsjednici Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije složili su se o slijedećem.
1. Normalizaciju odnosa između dviju zemalja valja nastaviti i proširiti na sva područja za koja postoji obostrani interes.
2. Poseban naglasak treba staviti na dalje olakšavanje slobodnog protoka ljudi, roba i ideja u skladu sa evropskim standardima, što treba rezultirati liberaliziranjem viznog režima između dviju zemalja i, na kraju, potpunim ukidanjem viznog režima.
3. Treba raditi na uklanjanju preostalih prepreka što se javljaju pri ostvarivanju povratka izbjeglih i prognanih osoba pri čemu se posebno ima u vidu povrat privatnog vlasništva i nediskriminacijska obnova porušenih kuća, kao i rješavanje problema stanarskog prava kojima se neće dovesti u pitanje prava osoba - nositelja stanarskog prava do 1991. godine.
4. Potrebno je, tamo gdje se za to utvrdi pravna osnovanost, provesti reviziju kazneno- pravnih postupaka vezanih uz protekli rat, uz dosljedno poštivanje načela individualiziranja krivnje.
5. U sferi ljudskih prava zakonodavstva obiju zemalja valja uskladiti s evropskim zakonodavstvom kako bi se osigurala zaštita i dalje unapređivanje manjinskih prava.
6. Obostrano poželjan napredak na području zaštite prava manjina bit će ostvariv poslije potpisivanja bilateralnog sporazuma o recipročnoj zaštiti nacionalnih manjina, što će biti moguće realizirati poslije donošenja Zakona o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj.
7. Sporazum iz Daytona i dalje je temelj na kojem počiva međunarodno priznata, stabilna i demokratska Bosna i Hercegovina, a poštivanje toga sporazuma neposredni je interes Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije kao i šire regije.
8. Valja nastaviti s provođenjem već potpisanih bilateralnih sporazuma i prići potpisivanju novih, a u skladu s interesima dviju zemalja.
PREDSJEDNIK                                           PREDSJEDNIK
REPUBLIKE HRVATSKE                              SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Stjepan Mesić                                           Vojislav Koštunica
Ova izjava sačinjena je u dva primjeraka, na hrvatskom i srpskom jeziku i oba primjerka imaju snagu autentičnog dokumenta.
Brdo, Bled, 01. lipnja 2002. g.