05.06.2007.

Izjava predsjednika Republike u povodu Svjetskog dana zaštite okoline

U povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite čovjekove okoline, smatram potrebnim potvrditi privrženost Republike Hrvatske naporima što se već poduzimaju, kao i onima što će sve intenzivnije biti poduzimani u budućnosti, a koji su usmjereni na djelotvornu zaštitu prirode i sprječavanje daljeg rasta globalnog zagrijavanja. Jednako kao što zemlje svijeta, u interesu svojih građana i njihove budućnosti, ne smiju odustati od razvoja i od svega onoga što je u funkciji razvoja, tako moraju poduzeti i sve što je u njihovoj moći da bi se očuvao prirodni okoliš koji je osnova naše egzistencije. Drugim riječima, valja se zauzimati za uspostavljanje nužne, prihvatljive i realno moguće ravnoteže između inzistiranja na razvoju s jedne strane i potrebe zaštite čovjekove okoline s druge. Upravo ta ravnoteža mora biti podloga svim potezima što ih Republika Hrvatska poduzima na polju gospodarstva, uključujući i područje energetike. Ona je u funkciji kako napretka naše zemlje, tako i očuvanja prirode koja ju u mnogim aspektima čini jedinstvenom.