15.07.2002. - Sarajevo, BiH - Zajednička izjava članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Hrvatske i predsjednika Savezne Republike Jugoslavije

ZAJEDNIČKA IZJAVA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE, PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE I PREDSJEDNIKA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Mi, predsjedavajući i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Beriz Belkić, Jozo Križanović i Živko Radišić, predsjednik Republike Hrvatske, Stjepan Mesić i predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Vojislav Koštunica, sastali smo se u Sarajevu dana 15. srpnja 2002. godine i u svestranom, prijateljskom i otvorenom razgovoru razmotrili najbitnija pitanja međusobnih odnosa i stanja u regiji.
Gradeći međusobne odnose na temeljima ravnopravnosti, pune nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta i polazeći od čvrstog uvjerenja da dobrobit građana, razvoj i napredak možemo u punoj mjeri ostvariti samo uključivanjem u ujedinjenu Europu,
čvrsto opredijeljeni za to da proces normalizacije i unapređivanja odnosa između naših zemalja mora biti usmjeren na uspostavljanje punih dobrosusjedskih odnosa u svim područjima,
iskazujući volju za otvaranje novog razdoblja u odnosima triju zemalja, i u regiji, što ga karakterizira opća orijentacija prema europskim integracijama, svjesni toga da uspjeh na tom putu za svaku pojedinačnu zemlju, ali i za cijelu regiju, ovisi kako o dobrim međusobnim odnosima, tako i o rezultatima unutrašnje demokratizacije i prihvaćanja europskih standarda,
duboko uvjereni da se svi sporovi i otvorena pitanja mogu i moraju rješavati samo pregovorima i dogovorima čiji rezultati ni jednu stranu neće dovesti u poziciju ni poraženoga ni pobjednika, ali koji će uvažavati interese i potrebe svih strana.
1. Naglašavamo odlučnost naših zemalja da se dosljedno i bezrezervno pridržavaju obveza preuzetih u međusobnim odnosima i u odnosima s međunarodnom zajednicom. Posebnu važnost pridajemo dosljednoj provedbi Daytonskih sporazuma, kao temelja daljnjeg razvitka i izgradnje suverene i međunarodno priznate Bosne i Hercegovine, kao i punoj suradnji s Haškim sudom, u skladu s Daytonskim sporazumima i nacionalnim zakonodavstvima, smatrajući je putem koji će omogućiti individualiziranje krivnje i odbacivanje kolektivne odgovornosti. Smatramo čvrstu privrženost načelima završnog dokumenta Helsinške konferencije, a osobito načelu nemijenjanja granica, ključnom za odnose naših zemalja, kao i svih drugih zemalja regije.
2. Potvrđujemo spremnost za stvaranje uvjeta za povratak svih izbjeglih i prognanih koji to žele, i to u sigurnosti i dostojanstvu, smatrajući to neizostavnim čimbenikom pune normalizacije odnosa između naših zemalja. Spremni smo prići usklađenom djelovanju na svim razinama, kako bi proces održivog povratka mogao teći organizirano i nesmetano. Pozdravljamo aktivnu podršku međunarodne zajednice povratku izbjeglih, raseljenih i prognanih, te pozivamo na njeno nastavljanje.
3. Podupiremo regionalnu suradnju kao instrument učvršćivanja mira i stabilnosti u regiji, ali i kao nezaobilaznu stepenicu na putu svake od naših zemalja prema europskim integracijama. Regionalnu kontrolu naoružanja i smanjivanje vojnih efektiva u skladu s realnim potrebama i mogućnostima smatramo bitnim čimbenicima izgradnje povjerenja i trajnog mira. Smatramo da se gospodarski razvoj i napredak u regiji može znatno ubrzati regionalnim infrastrukturnim projektima – prometnim, energetskim, telekomunikacijskim, vodoopskrbnim, i drugima.
4. Osuđujemo svaki oblik terora, bez obzira na motive i pripadnost počinitelja, te potvrđujemo spremnost na suradnju u sklopu koordiniranog suzbijanja međunarodnog terorizma, kao i organiziranog i prekograničnog kriminala – u bilateralnim, regionalnim i globalnim okvirima.
5. Podupiremo sve mjere usmjerene na ostvarivanje slobodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, naglašavajući u tom kontekstu važnost uspostavljanja bezviznog režima. Upozoravamo na potrebu pune jednakosti i ravnopravnosti u tretmanu građana i gospodarskih subjekata triju zemalja, bez obzira na njihovu regionalnu pripadnost. Podržavamo napore usmjerene na reguliranje imovinsko- pravnih odnosa, kako bi građani i gospodarski subjekti naših zemalja mogli ili slobodno raspolagati svojom imovinom, ili ostvariti za nju pravednu naknadu. Naglašavajući potencijale što ih nude bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini između naših zemalja i u regiji, potičemo slobodnu trgovinu, investicije i njihovu zaštitu.
6. Slažemo se u ocjeni da su normalni, razvijeni, dobrosusjedski odnosi između Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, osnova na kojoj je jedino moguće graditi i održavati stabilnost regije. Odlučni smo, na osnovama razvijanja demokracije i vladavine prava, kao i poštivanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava manjina, nastaviti putem koji će naše zemlje, ovisno o brzini prilagođavanja europskim standardima i njihova usvajanja, dovesti u ujedinjenu Europu.
7. Pozivamo, u skladu s našim ustavnim ovlastima, Vlade triju zemalja da na osnovu ove Izjave ulože dodatne napore na razvoju dobrosusjedskih odnosa, suradnje i stabilnosti u regiji.
Beriz Belkić predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine
Jozo Križanović član Predsjedništva Bosne i Hercegovine
Živko Radišić član Predsjedništva Bosne i Hercegovine
Stjepan Mesić predsjednik Republike Hrvatske
Vojislav Koštunica predsjednik Savezne Republike Jugoslavije
Ova Izjava je sačinjena u Sarajevu 15. srpnja 2002. godine u pet autentičnih primjeraka na službenim jezicima triju zemalja.