24.10.2006. - Skopje, Makedonija

Izjava predsjednika Republike Hrvatske i predsjednika Republike Makedonije

 

IZJAVA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE I
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE MAKEDONIJE

Mi, predsjednici Republike Hrvatske i Republike Makedonije, Stjepan Mesić i Branko Crvenkovski, sastali smo se 24. listopada (oktobra) godine 2006. u Skopju, te – nakon što smo otvoreno i u prijateljskoj atmosferi razmijenili stajališta o odnosima dviju zemalja i mogućnostima njihovog daljeg razvitka, kao i o prilikama u široj regiji,

svjesni činjenice da su hrvatsko – makedonski odnosi sastavni dio i multilateralne regionalne suradnje u jugoistočnoj Evropi,

polazeći od toga da je naše približavanje i u konačnici uključivanje u evro-atlantske procese bitan faktor integracijskih kretanja u regiji,

iskreno privrženi usvajanju i primjenjivanju evropskih standarda i kriterija kao osnove za približavanje cijele regije ujedinjenoj Evropi,

odlučni graditi odnose između Hrvatske i Makedonije u interesu dviju zemalja i svih njihovih građana, kao i u interesu uspostavljanja trajne stabilnosti u regiji,

čvrsto opredijeljeni za mir, stabilnost i sigurnost kao za jedinu osnovu na kojoj se može graditi nova arhitektura odnosa u Evropi,

ZAJEDNIČKI IZJAVLJUJEMO:

1. Naši su strategijski ciljevi, u sklopu ostvarivanja naših vanjsko-političkih prioriteta: uključivanja u evrospke i evro-atlantske integracije, mir, stabilnost i napredak; prema njihovome ćemo ostvarivanju usmjeriti svu našu energiju i aktivnosti.

2. Dosadašnja postignuća u dugogodišnjim prijateljskim odnosima naših zemalja, uključujući i ona ostvarena u bivšoj jugoslavenskoj federaciji, uzet ćemo kao temelj na kojemu ćemo dalje razvijati našu suradnju.

3. Odnose između Republike Hrvatske i Republike Makedonije gradit ćemo na temeljima pune ravnopravnosti i uzajamne koristi, a polazeći od spoznaje da dobri odnosi naših zemalja doprinose i općoj političkoj klimi u cijeloj regiji.

4. Čvrsta osnova za uspostavljanje sadašnjem trenutku primjerenih međudržavnih odnosa, a također i za razvijanje tih odnosa u vremenu što je pred nama, jesu demokracija i evropski standardi i kriteriji.

5. Odnose sa svim susjednim zemljama želimo razvijati u duhu dobrog susjedstva i nemiješanja u njihove unutarnje stvari, te ćemo se dosljedno protiviti svim pokušajima da se rješenja otvorenih pitanja u međudržavnim odnosima u regiji traže kroz posizanje za tuđim državnim teritorijem.

6. Sve zemlje regije podržavat ćemo u izgradnji društvenih poredaka zasnovanih na principima demokracije i vladavine prava, znajući da su stabilnost i prosperitet cijele regije u interesu svake od zemalja koje joj pripadaju.

7. Demokracija koja je naše trajno opredjeljenje može se uspješno graditi samo uz pretpostavku dosljednog poštivanja ljudskih i manjinskih prava, što uključuje i brigu za pripadnike nacionalnih manjina, Hrvata u Makedoniji i Makedonaca u Hrvatskoj; u tome kontekstu dvojica predsjednika se slažu o potrebi iniciranja sklapanja međudržavnoga Sporazuma za zaštitu makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske nacionalne manjine u Republici Makedoniji.

8. Suradnja Republike Hrvatske i Republike Makedonije bit će usmjerena isključivo na zadovoljavanje i unapređivanje interesa i potreba svih građana dviju država; ta suradnja, uključujući onu što se realizira kroz zajednička nastupanja u međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama, te na trećim tržištima, neće biti uperena protiv bilo koje treće države, ili skupine država.

9. Obje države smatraju uključivanje u evropske i evro-atlantske integracije svojim strategijskim ciljem i vide evropsku budućnost cijele regije kao garanciju stabilnosti i napretka za sve zemlje u njoj.

10. Na putu ostvarivanja svojih evropskih i evroatlantskih ambicija i težnji dvije će se zemlje uzajamno pomagati i podržavati. Republika Makedonija podupire Republiku Hrvatsku koja u svojstvu kandidata vodi pregovore za ulazak u Evropsku uniju: Republika Hrvatska podupire Republiku Makedoniju u tekućim pripremama za pregovore i podržava što skorije utvrđivanje datuma početka pregovora o članstvu Republike Makedonije u EU.

11. Dvije zemlje nastavit će s razmjenjivanjem iskustava i uzajamnim pomaganjem na putu prema Evropskoj uniji i Atlantskome paktu, očekujući da će u oba slučaja njihova individualna postignuća i rezultati biti vrednovani na odgovarajući način, što će rezultirati – u konačnici – otvaranjem vrata EU i NATO Republici Hrvatskoj, i Republici Makedoniji.

Ova je izjava sačinjena u dva primjerka, jedan na hrvatskom, a drugi na makedonskom jeziku. Oba primjerka imaju snagu izvornika.

U Skopju, 24. listopada 2006.