26.09.2006.

Izjava predsjednika Republike u povodu potpisivanja sporazuma o uspostavi posebnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske

 

Današnje potpisivanje sporazuma o uspostavljanju posebnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, jednoga od dva entiteta u sklopu suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, potez je koji bi mogao imati dugoročne negativne posljedice za stabilnost ne samo BiH, nego i šire regije.
Republika Hrvatska uvijek je naglašavala kako je njezin vitalni interes održavanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države koja će funkcionirati u skladu s osnovnim načelima demokracije i vladavine prava. Također smo nebrojeno puta upozoravali na to da entiteti u BiH nisu države, niti je prihvatljivo da se ponašaju kao države, ili para-države.
Sporazumi susjednih država o posebnim odnosima s entitetima u BiH u skladu su, formalno gledano, sa slovom Daytonskih sporazuma, ali ni najmanje nisu u skladu s duhom vremena u kojemu živimo. Svjesna potrebe jačanja BiH kao jedinstvene države u kojoj će pripadnici sva tri konstitutivna naroda biti ravnopravni na cijelom državnom području, Republika Hrvatska nikada nije uspostavljala sporazum o posebnim odnosima s Federacijom BiH.
U duhu je jačanja mira i stabilnosti da susjedne države uspostavljaju i razvijaju dobre, pa i posebno dobre međusobne odnose, pa da o tome sklapaju i sporazume. U konkretnom slučaju BiH, sporazume o posebnim odnosima trebalo bi sklapati s državom koja je međunarodno priznata, a ne s entitetima koji su – u osnovi – stvar unutarnje organizacije te države, a čije je uspostavljanje, objektivno gledano, bilo način da se vlasti u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji i Republici Hrvatskoj, ali i vodstva zaraćenih strana u BiH, privole na potpisivanje Daytonskih sporazuma.
Danas je potpuno jasno da je Daytonskim sporazumima prekinut rat, ali nisu položeni temelji trajnog i stabilnog mira. Sporazum o posebnim odnosima između Republike Srbije i Republike Srpske udaljit će i BiH, ali i cijelu regiju od cilja uspostavljanja trajnog i stabilnog mira na cijelom području bivše Jugoslavije, što može imati nepovoljne posljedice i na proces normalizacije odnosa između Republike Hrvatske i Republike Srbije.