Ljubljana, 31.01.2017.

U okviru ciklusa predavanja „Zapadni Balkan i EU“, međunarodni institut za Bliski istok i balkanske studije (IFIMES) organizirao je  okrugli stol u Ljubljani, dana 31.01.2017. pod nazivom: »Balkan – od tranzitnog puta do  integralnog dijela Europe?«

Na okruglom stolu uvodni govor održao je  dr. Zijad Bećirović, direktor IFIMES-a. te predavač Haki Abazi,  programski direktor za Zapadni Balkan u Rockefeller Brothers Fund-u iz New Yorka, SAD. U svom predavanju Haki Abazi predstavio je svoj pogled na trenutnu situaciju na Zapadnom Balkanu i na budućnost tog dijela Evrope.  Na konferenciji sudjelovao je i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske i počasni predsjednik IFIMES-a