NR Kina, 17.-23.12.2013.

Posjeta bivšeg Predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića NR Kini

 

Bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, boravio je  u Narodnoj Republici Kini od 17. do 23. prosinca 2013., u Pekingu i Šangaju. G. Mesić je  održao govor na svečanom otvaranju konferencije "Think Tanka" Kine i srednjo-istočnih europskih zemalja, koji je održan 18.-21. prosinca u Pekingu.

 

Bivši predsjednik Stjepan Mesić posjetio je Poljoprivredno Sveučilište – odjel za Organski uzgoj i tehnologije na kojem je s članovima delegacije uspješno postavio platformu za međusobnu suradnju. Tom prilikom dogovoreno je članstvo Sveučilišta u CSEBA-i kao poveznica za razmjenu znanja i tehnologija za obostrani razvoj organske poljoprivrede koja u novije doba bilježi eksponencijalni rast. Ovog puta susret delegacije i čelnih ljudi Sveučilišta održan je kao radni sastanak na kojem su dogovoreni početni koraci za realizaciju projekata u raznim sektorima organske poljoprivrede. Također definiran je interes Sveučilišta, kao meritorne kineske ustanove da s partnerima u Istočnoj Europi formira sektor u unutar CSEBA-a koji će se baviti suradnjom i razmjenom iskustava na području organske poljoprivrede.

Interes za članstvo u CSEBA-i iskazala je i China International Contractors Association (CHINCA) koja sa svojih 1300 članova izvodi najkompleksnije infrastrukturne projekte u Kini i širom svijeta. CHINCA je kroz suradnju u regiji spremna realizirati jedan od konkretno ponuđenih projekata. Dogovoren je pocetak pregovora oko realizacije projekata proširenja kapaciteta hrvatskih luka, modernizacija željeznica i ostale infrastrukture. Također, China International Contractors Association (CHINCA) je pozvala bivšeg predsjednika Mesića da održi glavni govor na svečanosti otvaranja 5. međunarodnog infrastrukturnog i građevinskog Foruma u Macau 2014., te sudjelovanje CSEBA-e kako bi asocijacija predstavila i ostale projekte regije te učvrstila gospodarsku međunarodnu suradnju Jugoistočne Europe i NR Kine.

Na poziv Međunarodnog odjela Centralnog Komiteta KP Kine, Li Jinjun, vice-ministar odjela za Međunarodne odnose na svečanom ručku koji je organizirao u njegovu čast, uručio je bivšem predsjedniku Mesiću imenovanje Visokog savjetnika u Institutu za istraživanje suvremenog svijeta. Tom prilikom Mesić je razgovarao o bilateralnim temama koje su bile predmet Visoke Konferencije o odnosima NR Kine i zemalja centralne i istočne Europe u nadolazećem desetljeću. Tijekom razgovora ministar Li Jinjun više puta je istaknuo kako ovo imenovanje za Kinu je vrlo važno s obzirom na veliko iskustvo i intencije Mesića da zemlje centralne i istočne Europe uspostave bolju gospodarsku suradnju. Naglasio je da govor Mesića ima veliki značaj za NR Kinu u provedbi suradnje čije su smjernice definirane na Konferenciji 16-torice u Bukureštu krajem studenog ove godine. Li Jinjun je dodao da Međunarodni odjel Centralnog Komiteta KP Kine (MOCKKP) daje sveobuhvatnu podršku CSEBA-i koja je kao privatna inicijativa počela s aktivnostima provedbe gospodarske suradnje poslovnih ljudi i kompanija Kine i Jugoistočne Europe. Također je pozdravio dosadašnje susrete Asocijacije s predsjednikom Export-Import Bank of China, koja je prema riječima vice ministra jedan od glavnih generatora provedbe velikih međudržavnih projekata Istočne Europe, a koja je već prisutna u nekim projektima u regiji.

Naglasio je kako je Exim banka već odobrila sredstva za realizaciju projekata u regiji Centralne i Istočne Europe te je izrazio zadovoljstvo što je Asocijacija CSEBA pokrenula pregovore oko investicija u projekte Republike Hrvatske o kojima je vodstvo NR Kine više puta slušalo u susretima s Mesićem, ali također izražava i zadovoljstvo što je Asocijacija pokrenula pregovore i o projektima u drugim zemljama regije. U završnom govoru, Li Jinjun se zahvalio bivšem predsjedniku na njegovoj posjeti te je naglasio da će Međunarodni odjel Centralnog Komiteta KP Kine (MOCKKP) dati preporuke za proširenje suradnje Asocijacije CSEBA ključnim kineskim bankama.

Kao najveća svjetska brodograđevna kompanija CSIC-China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) svečano je primila Mesića i predstavnike CSEBA-e. Tom prilikom iskazana je namjera za suradnju sa hrvatskom brodograđevnom industrijom te su razmatrane mogućnosti zajedničkog nastupanja na svjetskom tržištu. Osobiti interes iskazan je na polju projektiranja. CSEBA je prezentirala stanje u hrvatskoj brodogradnji i pratećoj industriji te mogućnost participacije kineskih partnera u konkretnim projektima. Obzirom na raznolikost proizvodnog programa China Shipbuilding Industry Corporation prezentirane su inovativne tehnologije hrvatskih tvrtki Cor Brevis i Hidra Force iz područja energetike te projekt grupe autora na području zastite voda. Za predstavljene projekte iskazan je izuzetan interes. Pokrenute su pripreme oko uzvratne posjete Kineske poslovne delegacije Hrvatskoj za pčcetak pregovora oko realizacije projekata i ulazak CSIC u članstvo CSEBA-e.