Orahovica, 03.10.2016.

Bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić  će otputovati dana 03.10.2016 na svečano otvaranje Preddiplomskog sveučilištnog studija fizioterapija u Orahovici.

Orahovica će postati najmanji grad u Hrvatskoj koji ima fakultet. Studij fizioterapije će trajati 6 semestara i obavljat će se u Edukacijskom centru Merkur u Orahovici. Za početak školovanje će započeti 30 studenata, a održavati će se pod patronatom Medicinskog fakulteta Osijek.