Zagreb, 02.07.2015.

Na poziv Igmanske inicijative/Inicijativa za regionalnu saradnju Crne Gore  i Ministarstvovanjskih  poslova  i  evropskih  integracija, bivši  predsjednik  Republike  Hrvatske,  StjepanMesić, sudjelovati će na konferenciji „Dejton  i region - 20 godina  kasnije –  dalje perspektiveZapadnog Balkana“ koji se održava Crnoj Gori, Podgorica od 03.-05.07.2015. Konferencija jeposvećena iskustvima Dejtonskog sporazuma,  aktualnoj situaciji u regiji, kao i   putovima inačinima rješavanja problema sa kojima se suočava regija  kako bi bili ojačani mir, stabilnost,sigurnost, suradnja,  te napredak u razvoju naših zemalja na putu ka integracijama. Predsjednik će sudjelovati na uvodnom panelu na samom otvaranju konferencije.