Zagreb, 08.03.2016.

Bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, boravit će Republici Azerbajđan od 09.
do 12. ožujka 2016., u Baku. G. Mesić će na poziv Nizami Ganjavi Međunarodnog centra
sudjelovati na međunarodnoj konferenciji 4. Globalni Baku forum. Na Forumu će sudjelovati
preko 100 sadašnjih i bivših predsjednika i bivših premijera država. Ova konferencija na
visokoj razini će se usredotočiti na tematici “ Prema multipolarnom svijetu”, te pruža priliku za
globalne misli vođa, kako bi razgovarali o nekim od najvećih svjetskih izazova. Predsjednik
Mesić će održati govor na temu: “Preuzimanje globalne odgovornosti za Siriju: prema planu
djelovanja“. Bivši hrvatski Predsjednik će se u Baku sastati s visokim državnim dužnosnicima
te predsjednikom Ilhanom Alijevom.