Zagreb, 16.11.2015.

Bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić će dana 16.11.2015. na poziv prof. dr.
sc. Vlatko Cvrtila, dekana Veleučilišta VERN' održati govor na temu „Kako sam vodio
ekonomsku diplomaciju Hrvatske ( 2000. – 2010) i kako je vodim sada“. Na predavanju će

sudjelovati studenti treće godine novinarstva i studenti odnosa s javnošću.