Zagreb, 17.05.2020.

U pozadini širenja COVID-19 po cijelom svijetu te i velikog pada globalne ekonomije, Redakcija hrvatskog jezika programskog centra europskih i latinsko-američkih jezika pri CMG-a zamolila je za intervju.

Donosimo tekst u cijelosti.

Između Kine i Hrvatske postoji duboko prijateljstvo, i to se vidi naročito u borbi protiv koronavirusa. Hrvatska je doživjela i potres tijekom pandemije, ali junački narod je sve to pobijedili. Mi smo pomagale jedna drugoj.

Imate pravo. Hrvatsku i Kinu vežu osjećaji iskrenog prijateljstva na kojima se grade i odnosi koji zadovoljavaju interese i jedne i druge strane. Visoko cijenimo pomoć što smo je u vrijeme pandemije primali iz Narodne Republike Kine i smatramo je izrazom i prijateljstva, ali i solidarnosti koja nam je svima itekako potrebna u ovakvim krizama.

Kako Vi ocjenjujete kineske mjere u protivljenju epidemije? Što su Vam celishodno i što treba da se još poboljšavati?

Mogu sam čestitati vodstvu Narodne Republike Kine, a posebno – naravno - medicinskim stručnjacima na svemu što je i kako je napravljeno u borbi protiv pandemije. Radikalne mjere su bile potrebne i one su donijele rezultate na koje može biti ponosan cijeli kineski narod. Politiku koja je donijela željene rezultate treba nastaviti. Ne vidim išta, što bi trebalo poboljšati.

Koronavirus je zajednički neprijatelj čovječanstva, trebamo se ujediniti kako bismo ga pobijedili. Međutim, kad se širi bolest na svijetu, pojedini političari još uvijek kritikuju druge zemlje pa čak i međunarodne organizacije. Kako Vi to ocjenjujete?

Mislim da je to loše i da ne koristi nikome, u prvome redu ne koristi narodima onih država čiji političari uporno odbijaju shvatiti potrebu zajedničke i usklađene akcije kakvu je predlagao kineski predsjednik. Ništa logičnije od toga: na zajedničku opasnost može se efikasno odgovoriti samo zajedničkom akcijom, udruženim naporima. Umjesto toga, a da bi prikrili vlastite promašaje i propuste u borbi protiv pandemije koju su najprije javno podcjenjivali, sada optužuju druge. No, odgovornost za veliki broj zaraženih i mrtvih u njihovim zemljama ne leži na Narodnoj Republici Kini, nego na njihovoj nesposobnosti da shvate na vrijeme o čemu je riječ, pa čak i njihovom izrugivanju mjera kakve je poduzimala Kina.

Nakon skoro tri mjeseca kako je Kina zaustavila zbog koronavirusa, trenutačno se redovno obnovljeno društveni život i zapošljavanje. Što je Vaše mišljenje o sadašnjoj svjetskoj ekonomiji i što predlažete za njenu obnovu?

Kina je do sada radila sve promišljeno, s planom. Tako je sada i ponovo pokrenula i proizvodnju i društveni život, naravno sve to i dalje uz mjere koje trebaju onemogućiti ponovno izbijanje i širenje epidemije. Borba protiv virusa nužno će ostaviti teške posljedice za gospodarstva svih zemalja i za svjetsku ekonomiju. Trebat će se ne samo prilagoditi, nego i dobro razmisliti o tome je li sve kako se do sada radilo bilo dobro i je li to jedini mogući način. Hoću reći da se pokazalo kako je u ovakvim situacijama od presudne važnosti uloga države, dakle jaka država je potrebna. Osim toga pokazalo se da zdravstveni sustav koji je kompletno u privatnim rukama i koji je usmjeren samo na postizanje profita nije u stanju nositi se s izazovima poput pandemije i – naravno – nije u stanju zadovoljiti potrebe građana.

U pozadini globalizacije i visoko-kvalitetnog razvoja, što je posebno važno za našu budućnost po Vašem mišljenju?

Pa, dijelom sam već odgovorio na to pitanje. Dodao bih još ovo: globalizacija je neizbježna i svatko, tko misli da se ponovo možemo zatvoriti u svoje granice i živjeti izolirano, ne razumije vrijeme u kojemu živimo. No, globalizacija se ne smije svesti na to da se paralelno s globalizacijom bogatstva, globalizira i siromaštvo. Uz razvoj, i to ne samo razvijenih, potrebna nam je solidarnost, kao temelj nečega što bih nazvao novim svjetskim poretkom. Jer, ovaj sadašnji pokazao je ozbiljne manjkove.

 

Link:

http://news.cri.cn/20200511/fce34a9d-1fe6-e48d-eb91-31e86f32b020.html