Zagreb, 22.09.2016.

Bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić  će otputovati u Makedoniju na 14. međunarodnu konferenciju mladih pod nazivom „Europske vrijednosti za budućnost država jugoistočne Europe“, koja se održava od 22.-26.09.2016. u Kruševu. Na konferenciji sudjelovati će preko 150 mladih iz 16 zemalja. Predsjednik Mesić će održati uvodni govor na temu „Od Jugosfere do Eurosphere“. U sklopu konferencije Predsjednik Mesić će održati  dogovorene brojne intervjue.