Zagreb, 23. 08. 2011.

Bivši PRH, g. Stjepan Mesić, susreo se - na svoju inicijativu - s ambasadorom SR Njemačke. B. Fischerom

      Kao prethodno i veleposlanicima Kine, Rusije i SAD, iznio je svoje viđenje zbivanja u Libiji, te predao bilješku o poruci što ju je prošlog tjedna primio od pukovnika Gadafija. Ambasador Fischer informirao je o koracima koje će Njemačka poduzeti kako bi pomogla Libiji na putu demokratizacije.