Zagreb, 29.04.2011.

Bivši predsjednik Republike Hrvatske, g. Stjepan Mesić, putuje 30. travnja u Saveznu Republiku Njemačku.

 

Odazivajući se pozivu Međunarodnog komiteta logoraša Dachaua, on će 1. svibnja prisustvovati manifestacijama kojima se obilježava obljetnica oslobođenja toga zloglasnog nacisitčkog koncentracionog logora.
 

         Dachau, u blizini glavnog grada Bavarske, Muenchena, bio je prvi koncentracioni logor uspostavljen u Njemačkoj nakon što su nacisti Adolfa Hitlera preuzeli vlast, a oslobodile su ga američke jedinice u završnim borbama Drugog svjetskog rata, 1. svibnja godine 1945.
 

         Članovi Međunarodnog komiteta logoraša Dachaua dolaze iz dvadesetak zemalja.
 

         Bivši Predsjednik Mesić prisustvovat će ekumenskoj službi Božjoj u karmelićanskom samostanu, a potom glavnoj komemoraciji što je organizirana u nekadašnjem koncentracionom logoru – ispred krematorija, te na mjestu gdje su se održavala svakodnevna okupljanja i prebrojavanja logoraša.
 

         Troškove boravka bivšeg predsjednika Republike Hrvatske u SR Njemačkoj snosi Međunarodni komitet logoraša Dachaua.