Zagreb, 15.01.2022.

Donosimo tekst-link u cijelosti koji je objavljen u Nacionalu u listopadu 2019. i ponovo 15.01.2022. https://www.nacional.hr/bozo-dimnik-je-2019-otkrio-mesic-je-bio-jedan-od...