26.06.2003. Otvaranje autoceste

Govor predsjednika RH na otvaranju Autoceste Zagreb – Split (A1), dionice Vukova Gorica – Bosiljevo – Mala Kapela

 

Poštovane gospođe i gospodo,

Doista je velika čast i zadovoljstvo prisustvovati otvaranju autoceste Zagreb – Split, dionice «Vukova Gorica – Bosiljevo – Mala Kapela».

Danas je ovdje prisutna jedna od začetnica ideje o povezivanju Sjevera i Juga Hrvatske, gospođa Savka Dabčević Kučar. Gospodin Dragutin Haramija, nažalost, nije mogao doći. Molim vas da ih pozdravimo !

Obično su velike ideje, vrlo jednostavne. Jer, ova autocesta ne predstavlja samo značajan infrastrukturni zahvat, isključivo sa ciljem prometnog povezivanja različitih dijelova Hrvatske. Ne ! Ova autocesta imat će mnogo veće značenje i utjecaj na naše nacionalno gospodarstvo.

Kratkoročno, pokretanje javnih radova na izgradnji cestovne mreže, djelovalo je na ostvarivanje visoke stope ekonomskog rasta. Prošle godine, stopa rasta «bruto domaćeg proizvoda» iznosila je 5,2 posto.

S druge strane, indirektni efekti povezivanja dijelova nacionalnog gospodarstva djelovat će sinergijski na dinamiziranje dugoročnog ekonomskog razvoja Hrvatske. Osnovna pretpostavka bržeg razvitka je izgradnja «krupne privredne infrastrukture», posebice prometno povezivanje zemlje.

Do kraja ove godine, bit će završeno 150 kilometara autocesta u Hrvatskoj. One će povezati središnji dio zemlje sa Jadranskom obalom, te luku Rijeka sa granicom Mađarske i Slovenije. Uvijek je potrebno naglašavati kako je Hrvatska i Mediteranska zemlja.

Zbog toga, smatram vrlo važnim da se, u novim uvjetima globalizacije, formulira i provodi tzv. «Jadranska strategija» razvitka hrvatskog gospodarstva. Nema bržeg razvoja ekonomije, bez bržeg razvoja svih sastavnica nacionalnog gospodarstva vezanog uz pomorsku orijentaciju Hrvatske. To mora postati sastavnim dijelom nove hrvatske izvozne strategije.

Bez prometne povezanosti, «Jadranska orijentacija» Hrvatske nije bila moguća. Novom autocestom, ovakva strategija razvitka našeg gospodarstva ne samo da postaje ostvariva, već postaje imperativom dinamičnijeg razvitka naše zemlje.

Poseban značaj ima model financiranja u kontekstu vanjskopolitičkog položaja Hrvatske. Naime, točno je da je izgradnja autocesta počela još sredinom 90-ih godina, neposredno nakon završetka rata i oslobodilačkih akcija «Bljesak» i «Oluja» i točno je da su tadašnje vlade započele izgradnju autocesta.

Ali, Hrvatska je tada bila u političkoj izolaciji, što je rezultiralo niskim «kreditnim rejtingom» zemlje. U takvim okolnostima, financiranje izgradnje autocesta na teret državnog proračuna bio bi preveliki teret. Tako se uz kreditne uvjete koje je tada Hrvatska mogla postići široki program gradnje autocesta nije moglo ni zamisliti, a kamoli provesti.

Tek je demokratizacijom Hrvatske, koja je započeta početkom 2000. godine, naša zemlja stekla položaj koji je omogućio dobivanje povoljnih kredita, s niskim kamatama, duljim rokovima otplate i petogodišnjim «grace periodom».

To je hrvatskoj Vladi pružilo mogućnost da stvori model izgradnje i financiranja autocesta, koji omogućuje puštanje u promet 150 kilometara autocesta ove godine, daljnjih 190 kilometara iduće godine, te dovršenje programa izgradnje autoceste do Rijeke u 2004., do Splita u 2005. i do Dubrovnika 2008. godine.

Bez demokratizacije Hrvatske, te bez političkih i gospodarskih pretpostavki, koje su time stvorene, taj program uopće ne bi bilo moguće ostvariti.

Ovo ulaganje u ceste nesumnjivo predstavlja ulaganje u razvitak i stvaranje pretpostavki za gospodarski preporod Hrvatske.

Planiramo priključenje Europskoj uniji 2007. godine. U tom smislu, ohrabrujući su nedavni zaključci EU iz Soluna. Izgradnjom cestovne infrastrukture i njezinim priključcima na europske prometne koridore, Hrvatska i fizički postaje integralnim dijelom Europske unije.

Naposljetku, povodom ovog svečanog događaja, želim istaknuti slijedeću poruku : «Ovom autocestom, konačno je ostvaren san o povezivanju Dalmacije i središnje Hrvatske, Sjevera i Juga «Lijepe naše» ! Imamo sreću ostvariti težnju generacija i biti svjedocima ispunjenja važnog nacionalnog cilja.«

Hvala lijepa !