26.05.2008.

Govor predsjednika Mesića na svečanoj prisezi novoizabranih sudaca Ustavnog suda RH

 

Poštovane sutkinje i suci Ustavnog suda,
Gospođe i gospodo,

Pozdravljam vas u prigodi polaganja svečane prisege novoizabranih sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Kao što je poznato, Ustavni sud Republike Hrvatske predstavlja zasebno tijelo visoke pravne stručnosti i autoriteta izdvojen iz sastava trodiobe vlasti s glavnom zadaćom zaštite ustavnosti i zakonitosti.
Izdvojenost iz sustava trodiobe vlasti neki pravni stručnjaci nazivaju četvrtom, nadzornom vlasti ili međuvlasti koja nadzire sve druge vlasti i podložna je samo Ustavu i Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu.
Krug nadležnosti Ustavnog suda i njegovih ovlaštenja koja izviru izravno iz Ustava i čine ga čuvarom Ustava, najvišim tijelom ustavne garancije ustavnosti i zakonitosti, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda građana. Zbog toga je njegova uloga od presudnog značaja za vladavinu prava i funkcioniranje uređene pravne države.
Jer ako se osvrnemo na povijest nastanka države naići ćemo još kod Aristotela na spoznaju zašto je vladavina prava toliko značajna. Između ostalog, Aristotel kaže: "Tamo gdje vladavina prava ne počiva na zakonima, nema slobodne države." Provedba vladavine prava u praksi predstavlja onu mjeru koja nam daje temelj za ocjenu koliko je Republike Hrvatska doista pravna država.
Slijedom toga, da bi Ustavni sud djelotvorno mogao štititi vladavinu prava nužno je sačuvati njegovu neovisnu ustavnopravnu poziciju, ali i organizacijsku i funkcionalnu nezavisnost. Međutim, je li to uvijek bilo moguće i je li to moguće danas?
Ako pogledamo odnos Ustavnog suda i zakonodavnog tijela, a napose u slučajevima ispitivanja ustavnosti zakona uvidjet ćemo da utvrđivanje neustavnosti zakonske odredbe, bez obzira na svu pravnu utemeljenost takve odluke Ustavnog suda, zasigurno ponekad ima i određenu političku konotaciju jer u pravilu je riječ o određenom u javnosti, ali i među aktualnim političkim čimbenicima, više-manje spornom interesnom pitanju.
Na drugoj strarni, izbor ustavnih sudaca, tako barem misli značajan dio naše stručne javnosti, odudara od uobičajene europske prakse po kojoj su ustavni suci istaknuti suci ili odvjetnici koji uz to imaju bogati radni staž u pravosuđu ili životno iskustvo zrele dobi, kako neki smatraju.
Za vladavinu prava potrebno je osigurati, uz kvalitetne propise, i stručne ljude kojima zajamčena stabilnost njihovog položaja ustavnog suca dodatno omogućava nezavisnost u obavljanju sudačke funkcije.
Međutim ni to nije sve. Potrebno je osigurati i da sva tijela državne vlasti primjenjuju odnosno provode odluke Ustavnog suda i to bez obzira kakvo interesno ili vrijednosno stajalište imaju o pojedinoj odluci. Jer bez toga, Ustavni sud koji, grubo govoreći, ne raspolaže posebnim mehanizmima prisile neće moći ostvariti svoju ustavnu ulogu, a time će vladavina prava biti narušena.
Na kraju, čestitam novoizabranim sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske i želim vam da časno i odgovorno obavljate povjerene vam dužnosti.
Hvala!