04.06.2008. - Osijek

Govor predsjednika Mesića na Danu Osječko-baranjske županije

 

Poštovani gospodine župane,
Poštovani članovi Županijske skupštine,
Poštovani uzvanici,

Dopustite mi da prije svega zahvalim na pozivu koji ste mi uputili da u povodu Dana Županije budem nazočan ovoj svečanoj sjednici Županijske skupštine te da vam srdačno čestitam Dan Osječko-baranjske županije. Dan vaše županije ustanovljen je kao spomendan prve sjednice Županijske skupštine u Belom Manastiru 2. lipnja 1997. godine. Bio je to znak povratka legalne i legitimne vlasti na cijeli teritorij Županije i ujedno znak uspješne provedbe mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.
To je vrijeme iza nas, iako još osjećamo bolne posljedice rata i razaranja. Danas međutim, jedanaest godina poslije, na mnogim primjerima možemo utvrditi da se ova županija sve više posvećuje razvoju i ostvaruje pretpostavke bržega napretka na svim područjima života.
Strategija razvoja Osječko-baranjske županije, koju je vaša Skupština usvojila prije nekoliko godina, temelji se na onome što sada i uvijek zagovaram: investicijama u poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju, obrazovanje i infrastrukturu. Ljestvica je visoko postavljena jer Strategija predviđa ne samo gospodarski oporavak nego i to da ova županija i cijela Slavonija i Baranja postane "regionalni tigar".
Vaša je odgovornost u tome najveća i kreće se u dva smjera. Prvi je da vlastitom inicijativom izravno privlačite investicije iz Hrvatske i inozemstva, osobito investicije u proizvodnju. Drugi je smjer da se zauzimate za to da Vlada svojim mjerama i izravnim kapitalnim investicijama uloži sredstva u razvoj Županije, odnosno da potičete mjerodavna državna tijela da podupru one vaše projekte koji otvaraju mogućnost bržeg i održivog razvoja.
Takvih projekata ima sve više, a među njima je najvažniji gradnja koridora 5C, koji dobro napreduje. Kada bude posve dovršena, ta će autocesta dati nov zamah ukupnom razvoju Županije i ovog dijela Hrvatske, s velikim značenjem i za susjednu Bosnu i Hercegovinu, te za povezivanje Slavonije i Dalmacije.
Dopustite mi ovdje aktualizirati još neostvaren projekt kanala Dunav-Sava, čiju je izgradnju zacrtala već prva hrvatska vlada, čiji sam bio predsjednik. Njegova je gradnja više puta najavljivana, sve do ovih dana u povodu prijedloga Strategije razvitka riječnog prometa od 2008. do 2018. Svakako, tako velik projekt zaslužuje pažljivu i detaljnu pripremu, ali vjerujem i da zaslužuje konačnu odluku o njegovoj provedbi. Njegovo će ostvarenje imati veliko značenje za razvoj poljoprivrede, prometa i vodnog gospodarstva, ne samo u županijama kojima prolazi nego i za čitavu Hrvatsku.
Ovo je vrijeme koje nam otvara mogućnosti sve intenzivnije međudržavne i međuregionalne suradnje na razvojnim i partnerskim osnovama. Želim istaknuti svoje uvjerenje da Osječko-baranjska županija ima ljudski, prirodni i svaki drugi potencijal da odlično surađuje s regijama u europskim zemljama.
Važno je također ne ispustiti iz vida mogućnost iskorištenja predpristupnih fondova Europske unije. Tu je vaša uloga najveća, da se borite, da lobirate za projekte, prije svega preko Ureda Županije, koji ste prošle godine otvorili u Bruxellessu.
Želim sada dodati još jedan uvjet našega razvoja, koji vrijedi za cijelu Hrvatsku, a to je vladavina prava. Pravna nesigurnost u koheziji s korupcijom visoko je rangirana među uzrocima zaostajanju u razvoju Županije. To je problem na koji nas stalno upozorava i Europska unija. Ali uspostava pravna sigurnosti i obračun s korupcijom prije svega je u našem interesu, a tek sekundarno ga treba promatrati kao jedan od glavnih uvjeta za ulazak u Europsku Uniju.
Reforma pravosuđa mora se provesti tako da naš pravni sustav bude ne samo ekonomičniji i djelotvorniji nego i da u svim segmentima radi u interesu prava i pravde, vodeći se kriterijima stručnosti i poštenja. Osim toga, vrlo je važno dalje unapređivati demokratski razvoj i sudjelovanje svih građana u društvenom životu.
Sljedeće godine i ovdje će se održati izbori čelnih ljudi u Županiji. Građani će ocijeniti dosadašnji rad svih vas, kao i vjerodostojnost obećanja koje ste dali i koja ćete dati. Polazeći od toga da je ispravna politika ona koja ljude uključuje u javne politike, a ne ona koja ih od njih izolira, presudno je da se glas građana čuje i uvažava te da se politika podvrgne interesima građana, a ne obratno.
Želim i ovdje pozvati pripadnike nacionalnih manjina da se preko Vijeća nacionalnih manjina odgovorno uključe u proces odlučivanja o važnim razvojnim pitanjima Županije, općina i gradova. Razvojnu perspektivu ove županije treba gledati i u kontekstu budućeg članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.
S naše strane bit će, vjerujem, sve učinjeno da za članstvo budemo spremni do kraja 2009. godine. Često ističem, pa ću i sada ponoviti: Europska Unija nije cilj sam po sebi – ona je sredstvo za postizanje veće sigurnosti, stabilnosti i razvoja europskih zemalja, pa tako i Hrvatske. Da bismo od toga imali korist, od nas se traži veća kreativnost, više hrabrosti u razvojnim vizijama i više jedinstva u zaštiti nacionalnih interesa.
Slavonci i Baranjci, koji su pokazali junačku požrtvovnost i hrabrost u obrani Hrvatske, koji vjeruju u sebe, svoje mogućnosti i sposobnosti, sigurno kao vrijedni i marljivi ljudi imaju mogućnost ostvariti željeni napredak i standard života kakav zaslužuju.
Čestitam vam još jednom Dan Županije, želim svako osobno dobro i uspjeh u ostvarivanju razvojnih planova.
Hvala!