05.08.2009.

Govor predsjednika Republike Hrvatske u prigodi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

 

Časnici, dočasnici, vojnici i policajci,
Hrvatski branitelji, sudionici operacije Oluja,
Uvaženi državni dužnosnici Republike Hrvatske,
Crkveni velikodostojnici,
Poštovani predstavnici diplomatskog zbora,
Dame i gospodo, dragi građani Knina!

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, povezano je s našom borbom za slobodu, koju smo vodili u obrambenom ratu s mnogo nadmoćnijim protivnikom u nesklonim nam međunarodnim okolnostima.
U toj borbi došli smo do pobjede i slobode za sve hrvatske građane. Nažalost, u obrani domovine mnogi su položili svoje živote.
Njihovoj žrtvi danas diljem Hrvatske odajemo počast, a vama hrvatskim braniteljima iskazujemo zahvalnost ovdje u Kninu.
Na današnji dan prije četrnaest godina u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja hrvatske snage oslobodile su Knin i nastavile oslobađati tada još okupirana područja Hrvatske.
Govoreći o vojnom značenju Oluje, treba istaknuti da se radilo o izvrsno pripremljenoj i provedenoj vojnoj operaciji.
Svojim rezultatima je s jedne strane omogućila oslobađanje najvećeg dijela okupiranog teritorija Republike Hrvatske, a s druge strane stvorila je uvjete za završetak rata u Bosni i Hercegovini.
Zahvaljujući Oluji i drugim ratnim pobjedama te demokratskom razvoju, možemo s ponosom istaknuti da je Republika Hrvatska jedinstven primjer zemlje u svijetu koja se od zemlje primateljice međunarodne pomoći, tijekom Domovinskog rata, vrlo brzo prometnula u zemlju koja je na europskoj i globalnoj razini postala važan subjekt međunarodnih odnosa.
Suodlučujući danas o pitanjima svjetskoga mira i sigurnosti i kao članica Vijeća sigurnosti, Hrvatska svoju privrženost tim vrijednostima pokazuje i sudjelovanjem svojih vojnika i policajaca u osamnaest mirovnih misija u svijetu.
I još bih nešto danas htio reći. Ponovo smo zajedno na obilježavanju dana kojega ne slavimo na današnji datum i ovdje nimalo slučajno.
Baš danas i baš ovdje u Kninu, i nigdje drugdje, Domovina kaže: hvala svima koji su žrtvovali sebe za njezinu i našu slobodu.
Ulazak Hrvatske vojske u Knin značio je kraj pobune dijelom zaslijepljenih, a dijelom zavedenih naših građana srpske nacionalnosti, značio je početak ponovnog uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i uvođenja njezinoga pravnoga poretka na cijelom njezinom području.
No, taj događaj nije bio – kako su poneki mislili, pa su se tako počeli i ponašati – znak za obračun mimo svih pravila i konvencija s onima koji su do toga dana bili s oružjem u ruci na suprotnoj strani.
Još manje s onima koji su stjecajem okolnosti naprosto živjeli na području što su ga do tada nadzirali pobunjenici uz obilnu pomoć režima Slobodana Miloševića.
I danas, i ovdje, još jednom, bez i najmanjeg kolebanja, osuđujem sve zločine počinjene u vrijeme Domovinskoga rata – bez obzira na to, tko ih je počinio i tko su bile žrtve. Zločine počinjene pod krinkom hrvatstva moramo osuditi i osuđujemo još energičnije, jer oni bacaju sjenu na pravednu i plemenitu borbu hrvatskih branitelja i na njihovu žrtvu.To mora biti jasno svakome u Hrvatskoj i svakome u inozemstvu.
Ova Hrvatska nije sazdana na zločinu – za razliku od jedne druge tvorevine koja je u vrijeme Drugoga svjetskoga rata uzurpirala hrvatsko ime.
Ta takozvana Nezavisna država Hrvatska bila je zasnovana na zločinačkoj ideologiji i bila je prožeta zločinom, od prvih do posljednjih dana svojega postojanja.
U inozemstvu je to svakome jasno, u Hrvatskoj – na žalost još uvijek nije.
No, nitko, apsolutno nitko, nema pravo ukrasti obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja kako bi pokušao promicati ideje davno osuđene i odbačene u cijelome demokratskome svijetu. Ovo je naš dan, dan slobodne, samostalne i demokratske Hrvatske. Ovo je dan, kada slavimo žrtvu branitelja koji su dali svoje „sutra“ za naše „danas“.
I slavimo ga danas i ovdje, upravo danas i upravo ovdje. A danas i ovdje, u Kninu, s nama je cijela Hrvatska.
Smatrao sam da to moram krajnje jasno reći.
Danas su na području koje je oslobođeno u operaciji Oluja u velikoj mjeri sanirane posljedice rata. Izgradili smo demokratske institucije koje svim građanima jamče sigurnost i ravnopravnost. Pripadnici nacionalnih manjina mogu nesmetano čuvati i razvijati svoj identitet i sudjelovati u procesima odlučivanja na svim razinama vlasti.
Sve to nas je legitimiralo da kao demokratska država koja prihvaća europske standarde ove godine postanemo članica NATO saveza i budemo čvrsto usmjereni prema Europskoj uniji unatoč slovenskoj blokadi pregovora.
Svakako, rješavanju toga problema Hrvatska će i dalje davati svoj konstruktivan doprinos, ali neće pristati na ustupanje teritorija za članstvo.
Obraćajući vam se u ovoj svečanoj prigodi posljednji put kao Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, želim istaknuti da na budućnost gledam s optimizmom, uvjeren da će se Hrvatska uspješno razvijati kao moderna demokratska država, ravnopravna u zajednici država Europe i svijeta. Tome smo svi dužni dati svoj doprinos.
U tome smislu, ovom prigodom želim posebno iskazati moje viđenje razvoja naših Oružanih snaga. Pobjedničke Oružane snage Republike Hrvatske u operaciji Oluja, danas su depolitizirane, profesionalizirane i prilagođene NATO standardima.
Ovogodišnji ulazak u NATO savez ujedno znači i ulazak u novu i vrlo intenzivnu fazu daljeg provođenja reformi cjelokupnog hrvatskog sigurnosnog sektora, a posebno obrambenog sustava i Oružanih snaga. Zadaće u koje će se uključiti Oružane snage u svom djelovanju u okviru NATO-a su brojne, i traže ubrzanu prilagodbu našeg obrambenog sustava, bez obzira na sadašnju globalnu gospodarsku krizu koja se sve više osjeća i u Hrvatskoj.
U takvim uvjetima moramo ozbiljno razmisliti o smjerovima i prioriteta daljeg razvoja Oružanih snaga. Jasno je kako će se velike nabave skupih visokotehnoloških oružanih sustava morati odložiti dok se gospodarska situacija u Hrvatskoj ne popravi. Ali, bez obzira na gospodarske probleme, proces reformi treba nastaviti.
U ovakvim prilikama vidim sljedeća prioritetna područja obrambenih reformi u idućih nekoliko godina. To su: razvoj sustava vojnog školovanja i njegovo postepeno povezivanje sa sveučilišnom zajednicom, uvođenje i razvoj sustava upravljanja osobljem u Oružanim snagama, reforma Ministarstva obrane, te podizanje radnog i životnog standarda pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane.
Zbog čega ističem navedena područja? Zato što su ona povezana sa procesom započetim prije nekoliko godina, a to je profesionalizacija Oružanih snaga. Ulazak u NATO samo ističe potrebu revitalizacije ovog procesa, a u tome ključnu ulogu imaju ova navedena područja.
Povijesno iskustvo mnogih zemalja i razvoja njihovih oružanih snaga pokazuje da su navedena područja, a posebno sustav vojnog školovanja i istraživanja, ključna u transformaciji i razvoju vojnih snaga.
Stoga, bez obzira na ekonomsku krizu na ovim područjima možemo, uz relativno manja ulaganja, postići značajne rezultate koji će biti ključni za dalji razvoj Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ovaj pristup treba kombinirati sa selektivnom modernizacijom - uvođenjem sustava i koncepata koji će nadopuniti opisane procese i omogućiti brže prilagođavanje naše vojske djelovanju u okviru NATO-a, te dati temelj za uvođenje novih oružanih sustava po izlasku iz sadašnje ekonomske krize.
Ali, odvijanje navedenih procesa traži i jasno definiranje ciljeva koje želimo postići, kao i načina na koji će se ti ciljevi postići. Stoga, svi budući strateški dokumenti i operativne smjernice koje će proizići iz njih, ne smiju biti samo opći opisi i nabrajanja, već moraju sadržavati jasne smjernice za postizanje navedenih ciljeva.
Republika Hrvatska u svojoj kratkoj povijesti moderne države, kao i hrvatski narod u svojoj dugoj prošlosti, bili su u naizgled bezizlaznim situacijama, u teškoćama mnogo težim od današnjih. Unatoč nepovoljnim okolnostima, opstali smo i izborili se za slobodu i neovisnost. Zato i sadašnje teškoće ne treba gledati samo kao probleme nego i kao mogućnost razvoja i otvaranja novih perspektiva.
Svima vama i svim građanima Republike Hrvatske čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja! Hvala!