09.12.2009.

Govor predsjednika Mesića na obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

 

Poštovani gospodine Petroviću,
Cijenjeni predstavnici državnih institucija, predstavnici stranih zemalja i nevladinog sektora,
Gosti i uzvanici,

Dopustite mi najprije srdačno vas pozdraviti i iskazati zahvalnost organizatoru na pozivu da sudjelujem u ovom svečanom obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, izražavajući uvjerenje da će ovaj događaj simbolično i stvarno pridonijeti potrebnoj senzibilizaciji naše javnosti za suočavanje s jednim od najvećih društvenih problema – korupcijom.
Dopustite mi također primijetiti da nije slučajno što se ovaj Međunarodni dan obilježava samo dan uoči jednoga od najvažnijih međunarodnih spomen-datuma: Dana ljudskih prava.
Korupcija, osim što je promatrana kao društvena rak-rana, kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti i državnoj stabilnosti, ujedno je kriminalna pojava koja izravno ulazi u područje ljudskih prava. Građani naime koji su prisiljeni živjeti u društvu u kojem se tolerira ili čak potiče koruptivno ponašanje izravno su izloženi kršenju svojih ljudskih prava u raznim sferama života, ujedno također izvrgnuti kušnji da izbjegavaju svoje društvene obveze i odgovornosti.
Tada pucaju fine niti društvene međovisnosti, a društvena se stabilnost urušava. Problemi vezani za korupciju i njezino suzbijanje složeni su i mnogostruki. Oni nisu posljedica samo dugogodišnje tolerancije prema korupciji u sferi politike ni donedavno nedovoljno razrađenih i primjenjivanih zakonskih normi i pravosudnih mehanizma na tom području.
Uzrok je olakog odnosa prema korupciji i dugo ukorjenjivan mentalitet da je riječ o isplativom, pa onda i prihvatljivom ponašanju. Nije problem samo to što ljudi korupcijom nepošteno dolaze do materijalnih dobara nego mnogo više to što su unatoč tome kod mnogih percipirani kao sposobni pa i ugledni članovi društva.
Susljedno tome, znatna proširenost koruptivnog mentaliteta u društvu povezana je i sa deontološkim odnosno etičkim te sociološkim čimbenicima. Stoga se koruptivni mentalitet ne može suzbijati bujanjem birokratskih procedura i legislativnim hipernormiranjem, iako su nam jasni zakoni i efikasne procedure više nego potrebni. Ta spoznaja navodi nas da u suzbijanju korupcije s mnogo većom pažnjom treba pristupiti preventivnim mjerama.
Jednostavno rečeno, antikoruptivna legislativa mora biti dio i posljedica razvijanja opće kulture prema vrijednostima rada, stjecanja dobara, osobnog i društvenog uspjeha, društvenog razvoja i napretka, socijalne pravde itd. A ta kultura ne može se graditi samo represijom i pretvaranjem tv-dnevnika u policijsko-pravosudne biltene nego i edukacijom na svim razinama.
To su činjenice i načela. Zbog njih sam od početka stupanja na svoju dužnost borbu protiv korupcije stavio na vrh popisa prioriteta svoje politike.
Posebno sam naglašavao potrebu da se zakonski jasno i potpuno uredi područje javne nabave jer je to područje ishodište širenja koruptivnog mentaliteta i djelovanja.
Godinama za tu temu nije međutim bilo dovoljno senzibiliteta, da bi tek u posljednje vrijeme, pod pritiskom javnosti bilo otkriveno nekoliko korupcijskih mreža koje se vežu za postupke javne nabave. Sada su ti problemi napokon stekli veću pozornost cijeloga društva i nadležnih tijela.
Pristupilo se i poboljšanju zakonske regulative, čime su stvoreni uvjeti za efikasniju borbu protiv korupcije. Podrška koju smo sve vrijeme dobivali od Europske unije i nevladinog sektora također je pomogla da se stvari u evidentnoj mjeri pomaknu nabolje. Sada je presudno održati potreban stupanj političke volje da se antikorupcijski propisi i mjere dosljedno primjenjuju.
Svakako, cilj antikorupcijske borbe je postizanje nulte tolerancije prema korupciji.
Sada, dok razvijamo demokratsku kulturu koja će korupciju percipirati kao teško zlo, najveći rezultat u suzbijanju virusa korupcije još uvijek mogu dati odgovarajuće represivno-pravosudne mjere u vitalnim javnim sektorima, u gospodarskom životu i medijima.
Uvjeren sam da napokon imamo političku volju, zakonski okvir i institucije koje su dovoljno osposobljene za trajno suzbijanje korupcije. U tome smislu i današnje obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije snažan je vjetar u jedra na putu ka ostvarivanju toga cilja.
Hvala!