Zagreb, 08.04.2015.

Okrugli stol - Nova gospodarska politika Kazahstana "Nurli Žol" – Put u budućnost

Bivši predsjednik RH Stjepan Mesić sudjelovao je na okruglom stolu „Nova gospodarska politika Kazahstana 'Nurli Žol' – Put u budućnost˝, koji se održao 08.04.2015. godine u prostorijama Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld (VŠMOD DH). Okrugli stol je održan s ciljem razmatranja novih mogućnosti bilateralne suradnje između Hrvatske i Kazahstana. Dekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld akademik Ivo Šlaus, je ukratko prikazao uspješnu suradnju Visoke škole sa sveučilištima u Kazahstanu (potpisano je pet ugovora o suradnji), a VŠMOD DH i Al Farabi Kazakh National University centri su Svjetske akademije znanosti i umjetnosti. Naglasio je da je ovo tek jedan od susreta između predstavnika Republike Kazahstan te gospodarstvenika Republike Hrvatske i predstavnika drugih relevantnih znanstvenih, obrazovnih i inih institucija. Nj. E. Aslan Mussin, veleposlanik Republike Kazahstan u Republici Hrvatskoj, naglasio je značaj bilateralnih odnosa Republike Hrvatske i Republike Kazahstan, istaknuvši mogućnosti i perspektive zajedničke suradnje. U otvorenoj diskusiji odgovarao je na pitanjima o primjeni načela pet institucionalnih reformi koje se trenutačno implementiraju u Republici Kazahstan, o mogućnostima ulaska inozemnih kompanija na tržište Republike Kazahstan, kao i o mogućnostima znanstvene suradnje i značaju znanosti u Republici Kazahstan. Gospodin Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske od 2000. do 2010. godine, istaknuo je značaj Republike Kazahstan u međunarodnim odnosima te bogatstvo prirodnih resursa kojima Kazahstan raspolaže. Ujedno je istaknuo potrebu za boljim odnosima koji mogu koristiti objema stranama. Prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske od 2010. do 2015., istaknuo je kako je strukturne i planske reforme implementirane u Republici Kazahstan moguće primijeniti i u drugim državama te bolje planirati gospodarske aktivnosti.